By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 3, srpen, s. 384-390
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 416.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 27, 28. 6., s. 7
Annotation: Článek o setkávání signatářů Charty 77 s polskými disidenty ze sdružení Solidarność, která se v 70. a 80. letech odehrávala v Krkonoších...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 3, 4. 2., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s básnířkou a překladatelkou Z. Bałdygou o kulturním životě v Polsku, její literární tvorbě a česko-polských vztazích; připojena...
Article
5
In: Šikmý kostel : románová kronika ztraceného města. Druhý díl, Léta 1921-1945. -- ISBN 978-80-88362-04-3. -- S. 601-604
Annotation: Doslov o nářečí "po našymu", stručné historii československo-polského sporu o hranice a o knize.
Book Chapter
6
by Tighe, Carl, 1950-2020
Published London ; New York : Routledge, 2021.
Annotation: Monografie věnovaná převážně literatuře a společensko-politickým dějinám Polska a Maďarska obsahuje též kapitolu "Kundera's 'Kidnap' revisited"...
Book
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 45, 26. 10., s. 11
Annotation: Rozhovor s polskou překladatelkou české poezie a básnířkou Z. Bałdygou, mj. o současné polské a české poezii.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 6, 9. 6., s. [38]-42
Annotation: Článek o (současné) polské literatuře a kultuře ve srovnání s českou; mj. o česko-polských (literárních) vztazích a o mechanismech udělování...
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 6, 9. 6., s. 57
Annotation: Fejeton o vztazích české a polské literatury; mj. o vnímání české literatury v Polsku; autor zmiňuje návštěvu A. Mickiewicze v Praze v roce...
Article
10
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 201-221
Annotation: Studie o recepci filosofického myšlení J. Patočky v Polsku a o vlivu Patočkova myšlení na polskou fenomenologii.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 43, 20. 2., s. 7
Annotation: Zpráva o chystané návštěvě Prahy D. W. Rettingerem, který přijede v březnu, a J. Fairweatherem, který se zúčastní knižního veletrhu Svět...
Article
12
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 105-112
Česká literatura v síti [online]. -- 18. 5. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 133.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 46-57
Annotation: Studie o projevech polonofilství slovenského literárního historika S. Mečiara na pozadí slovensko-polských vztahů ve 30. letech 20. století.
Article
14
In: Z hvězdy kruh = The star Circle = Der Sternkreis = W kręgu gwiazdy = Z hviezdy kruh = Il tschertgel da stailas = Le cercle de l'étoile = Il circolo della stela. -- ISBN 978-80-87376-65-2. -- S. 17-22
Annotation: Komentář k mezinárodní výstavě "Z hvězdy kruh" uspořádané k 55. výročí konání soutěže knižního designu "Nejkrásnější české knihy...
Book Chapter
15
16
17
by Peňás, Jiří, 1966-
Published Praha : Echo Media, 2020.
Annotation: Druhý díl cestopisných reportáží z Česka i dalších středoevropských států; s předmluvou autora (s. 9-11), přehledem lokalit (s. [341]-[342]),...
Book
18
Annotation: Obrazová publikace ke stejnojmenné výstavě výtvarně pozoruhodných knih z Česka Slovenska, Polska, Německa a Švýcarska, které získaly ocenění...
Book
19
Published Leuven : Leuven University Press, 2020.
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá komiksem v různých zemích středovýchodní a jihovýchodní Evropy (viz rozpis), mj. též v České republice (oddíl...
Book
20
Published New York ; London : Routledge, 2020.
Annotation: Kolektivní monografie obsahuje studie zpracovávající vybrané otázky kategorie genderu a generace v Polsku, Československu (Česku), Sovětském...
Book