By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 251, 30. 10., s. 14
Annotation: Článek o tzv. máchovské Praze a možné inspiraci životem K. H. Máchy pro postavu J. Foglara.
Article
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 43, 2021, č. 8, říjen, s. 10-12
Annotation: Článek na příkladu Starého židovského hřbitpva v Praze odhaluje, jakým způsobem může vznikat mýtus skrze krásnou literaturu či výtvarné...
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 223, 25. 9., příl. Relax, s. iv
Annotation: Článek o pražské čtvrti Stínadla, jež se objevuje v knihách J. Foglara.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 222, 24. 9., příl. Víkend, s. 18-20
Annotation: Článek o malířce Toyen; zdůrazněn je její vztah k V. Nezvalovi a umělecké skupině Devětsil.
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 35, 2. 9., s. 49
Annotation: Zpráva o chystaném mistrovství ČR ve slam poetry, které se uskuteční 4. 9. 2021 v Praze.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 200, 30. 8., s. 3
Annotation: Zpráva o chystaném jedenáctém ročníku knižního veletrhu malých nakladatelů Knihex, který se bude konat v Kasárnách Karlín v Praze.
Article
7
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 33, 16.-22. 8., s. 66
Annotation: Zpráva.
Article
8
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 178, 4. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 31, s. 1-3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 31, 4. 8.
Annotation: Úryvky z publikace V. Nezvala "Pražský chodec".
Article
9
online
In: Fantasy Planet [online]. -- ISSN 1213-5712. -- 7. 7. 2021
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 26, 21. 6., s. 7
Annotation: Článek o povídkách spjatých s Prahou, které ČRo Dvojka uvede v rámci letního cyklu "Strašidelné léto na Dvojce". V týdnu od 5. 7. 2021 budou...
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 135, 12. 6., s. 8
Annotation: Zpráva o premiéře nové hry Divadla Spejbla a Hurvínka "Hurvínek a nezvaný host" (premiéra červen 2021), která se bude mj. hrát v rámci letního...
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 24, 7. 6., s. 9
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu "Víkendová příloha", který bude 19. 6. 2021 věnován F. Kafkovi, knize D. Sayera "Praha, hlavní město 20. století...
Article
13
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 1. 5. 2021
Annotation: Článek představující výběr zajímavých knih, na něž autor narazil v antikvariátech; mj. o knize "Stolovníci z čítanek" věnované pražským...
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 8, 15. 4., s. 22
Annotation: Recenze na soubor povídek F. R. Krause "Povídky ze Svrabové čtvrti".
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. [86]-90
Annotation: Rozhovor s polskou básnířkou, která v době rozhovoru pobývala na tvůrčí rezidenci v Praze; mj. o jejím básnickém díle a klimatické krizi.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 6, 17. 3., s. 4
Annotation: Esej o básnické tvorbě I. Bachmannové a jejím básnickém cyklu "Zimní cesta do Prahy".
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 52, 3. 3., s. 16
Annotation: Komentář k tomu, zda se J. Hašek setkal s A. Einsteinem, který v letech 1911-1912 pobýval v Praze.
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 49, 27. 2., s. 12
Annotation: Článek informující o možném umístění nové budovy Národní knihovny v Praze.
Article
19
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 49, 27. 2., s. 11
Haló noviny [online]. -- 27. 2. 2021
Annotation: Rozhovor, mj. o dětské knize obsahující příběhy staré Prahy.
Article
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 40, 17. 2., s. 10
Annotation: Zpráva o činnosti knihovny v pražských Řepích v době koronavirové krize.
Article