By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [36]-41
Annotation: Článek o brněnských místech spojených s literaturou, brněnských literárních osobnostech a literárním obrazu města Brna; mj. zmíněny i literární...
Article
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 7, září, s. 4
Annotation: Zpráva o výstavě věnované knihovnám benediktinských klášterů v Broumově a Rajhradě, které obsahují řadu badatelsky cenných rukopisů a...
Article
3
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 62, 2018, č. 11, listopad, s. 64
Annotation: Článek s pozvánkou do kláštera v Rajhradě u Brna, kde se mimo jiné nachází historická knihovna, pobočka Památníku písemnictví na Moravě...
Article
4
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 62, 2018, č. 9, říjen, s. 71
Annotation: Zpráva o výstavě "Proudy", která reflektuje německou literaturu v Brně v letech 1848-1945, v prostorách rajhradského kláštera a kterou pořádá...
Article
5
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 5, 11. 5.
Annotation: Zpráva o interaktivním muzejně edukačním programu "Nebojte se staroslověnštiny!".
Article
6
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 4, 4. 4.
Annotation: Souhrnná informační glosa o workshopech a seminářích lektorů Památníku písemnictví na Moravě na moravských středních školách - workshopech/seminářích,...
Article
7
online
DOI
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 20, 2017, č. 2, 15. 10., s. 9-32
Annotation: Studie o divadelních inscenacích her z náboženskou tematikou (pašijových her) na Moravě po roce 1990, které byly velmi často inspirovány inscenací...
Article
8
by Heilandová, Lucie, 1980-
Published Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2015.
Annotation: Monografie představuje sbírku výtvarného umění (především grafiky) Rajhradského kláštera a věnuje se i sběratelství a uměleckému mecenátu...
Book
11
by Macurová, Zuzana
Published Brno : Masarykova univerzita : Moravská zemská knihovna v Brně, 2015.
Annotation: Monografie se zaměřuje na umělecké aktivity spjaté s Rajhradským klášterem, tj. na jeho přestavbu, výstavbu kostela sv. Petra a Pavla a na jejich...
Book
12
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 29, 2015, č. 1, s. 42-43
Annotation: Zpráva o vydání knihy věnující se liturgickým písňovým textům z rajhradské produkce; křest proběhl 22. 1. 2015 v Moravské zemské knihovně.
Article
13
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 48, 2015, č. 4, s. 17, 26, 47-48
Annotation: Soubor anotací.
Article
14
16
by Andraschek-Holzer, Ralph, 1963-, Pavelková, Jindra, 1980-
Published St. Pölten : Diözesanarchiv St. Pölten, 2014.
Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference na téma sociálních dějin pohraničí; mj. s uvedenými příspěvky, obsahuje též Předmluvu vydavatele (s....
Book
17
by Kubíček, Jaromír, 1938-, Papírník, Miloš, 1924-2012
Published Brno : Moravská zemská knihovna, 2012.
Annotation: Bibliografický soupis tisků vydaných nakladatelstvím Papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských; - s úvodní studií Historie a produkce...
Book
19
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 63, 2011, č. 4, s. 335-336
Annotation: Referát o zahájení výstavy věnované pohádkám moravských sběratelů lidových vyprávění i současných autorů.
Article