By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 129, 5. 6., příl. Víkend Dnes, č. 21, s. 20-23
Annotation: Rozhovor se Z. Vackem o cestách a cestování K. Čapka, mj. též o Vackově cestě ve stopách Čapka po Rakousku.
Article
2
by Maier, Ruth, 1920-1942, Vold, Jan Erik, 1939-
Published Brno : Edika, 2021.
Annotation: Editovaný soubor deníkových záznamů rakouské Židovky R. Maier z Vídně (1933-1938) a z Norska (1940-1942), kam uprchla před nacistickým režimem,...
Book
3
4
5
by Sauer, August, 1855-1926
Published Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2020.
Annotation: Soubor vzájemné korespondence z let 1880-1926 (295 dopisů); s přemluvou (s. 15-25), úvodní studií (s. 27-61), edičním komentářem (s. 641-658),...
Book
6
by Peňás, Jiří, 1966-
Published Praha : Echo Media, 2020.
Annotation: Druhý díl cestopisných reportáží z Česka i dalších středoevropských států; s předmluvou autora (s. 9-11), přehledem lokalit (s. [341]-[342]),...
Book
7
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 131, 7. 6., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 10. 6. 2019
Annotation: Rozhovor s divadelním režisérem D. D. Pařízkem, který v současnosti působí v Rakousku, o jeho nastudování divadelní hry F. Grillparzera "Štěstí...
Article
8
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 8. 2. 2019
Annotation: Sloupek o autorských čteních a o překladatelce autorových knih do němčiny Ch. Rothmeier(ové), u níž v Rakousku autor pobývá při dokončování...
Article
9
Published Weitra : Bibliothek der Provinz, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie mapuje historii dvou století česko-rakouských vztahů s ohledem na to, co oba národy spojuje i rozděluje; se seznamem vyobrazení...
Book
10
In: Výpravy pro starší a pokročilé. -- S. 9-11
Annotation: Předmluva ke knize cestopisných textů z Česka i dalších evropských států; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (přední záložka), přehledem...
Book Chapter
11
Published Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : NLN, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie zachycuje proměnlivé dějiny Československa a Rakouska, zaměřuje se na vnitřní dynamiku obou společností, vzájemné vlivy...
Book
12
In: Kulturelle Zirkulation im Habsburgerreich : der Kommunikationsraum Wien. -- ISBN 978-3-7069-1033-0. -- S. 323-335
Annotation: Studie je věnována divadelním inscenacím děl F. Grillparzera a H. von Hofmannsthala řízeným brněnským rodákem E. Lotharem, zvláště po druhé...
Book Chapter
13
by Coudenhove-Kalergi, Barbara, 1932-
Published Praha : Vyšehrad, 2019.
Annotation: Vzpomínky novinářky Barbary Coudenhove-Kalergi na místa, kde pobývala, na její práci a životní peripetie spojené s reflexí dějin a politiky...
Book
15
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 283, 6. 12., příl. Salon, č. 1101, s. [13]
Salon. -- 12. 12. 2018
Annotation: Rozhovor K. Smejkalové s R. Misikem u příležitosti jeho návštěvy Inspiračního fóra Ji.hlava.
Article
16
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 10. 10. 2018
Annotation: Rozhovor s divadelníkem a překladatelem J. Neumannem z roku 2009 (in: Divadelní noviny, roč. 18, 2009, č. 4, 17. 2., s. 8-9).
Article
17
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 199, 28. 8., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 2. 9. 2018
Annotation: Rozhovor s klasickým filologem, básníkem, dramatikem, překladatelem, filmovým scénáristou a režisérem O. Cikánem, který žije v Rakousku.
Article
18
19
Annotation: Kolektivní monografie z oboru církevních dějin reflektuje vztah moderních národních a náboženských společenství v českých zemích k tradičním...
Book
20
by Charvátová, Kateřina, 1950-
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá dějinami dvou cisterciáckých klášterů, původně se nacházejícím na území Čech (Marienthal a Žďár nad Sázavou, nyní...
Book