By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 246, 23. 10., příl. Orientace, s. [11]-12
Orientace. -- 31. 10. 2021
Annotation: Esej o K. H. Borovském.
Article
2
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 76, 31. 3., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 1. 4. 2021
Annotation: Článek o reakci na vydání ruského překladu knihy P. Brzákové "Dědeček OGE".
Article
3
by Husák, Otakar, 1885-1964
Published Praha : Epocha, 2021.
Annotation: Třetí díl vzpomínek Otakara Husáka; doprovozeno fotografiemi; s přílohou Otakar Husák a veteránské organizace (s. 309-346) a s poznámku editora...
Book
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 237, 10. 10., příl. Orientace, s. 23
Annotation: Zpráva o výstavě "Na magistrále / Československá legie v Rusku jako literární inspirace", která probíhá v Klementinu a již připravily Slovanská...
Article
5
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 35, 2020, č. 119, léto, s. 207-208
Bubínek Revolveru [online]. -- 10. 2. 2020
Annotation: Vzpomínka na ruského herce A. I. Utkina, který se stal předobrazem hlavní postavy románu M. Ryšavého "Vrač" a který letos zemřel.
Article
6
In: Marxismus a skok do království svobody : dějiny komunistické utopie. -- ISBN 978-80-257-3065-2. -- S. 9-14
Annotation: Autor v předmluvě osvětluje motivy, které ho vedly k napsání práce a věnuje se svým filozofickým inspiračním zdrojům, mezi nimiž jmenuje...
Book Chapter
8
In: Umění a evoluce : sborník pro Jindřicha Vybírala = Art and Evolution : a Festschrift for Jindřich Vybíral. -- ISBN 978-80-88308-14-0. -- S. 82-93
Annotation: Studie srovnává projevy alternativní kultury v Československu a sovětském Rusku se zřetelem na vztah k uměleckým tradicím; s anglickým resumé...
Book Chapter
9
by Homola, Zdeněk, 1983-
Published Praha : ZHOLA, 2020.
Annotation: Biografie generála B. Homoly doprovozená hojnými fotografiemi a reprodukcemi dobových dokumentů obsahuje též přepis jeho deníku z ruského zajetí...
Book
10
11
12
In: Cesta na Tajmyr aneb Po Jeniseji k Severnímu ledovému oceánu krajem šamanů, starověrců, komunistických lágrů a morbidní postsovětské nostalgie : (něco jako sociálně-antropologicko-politologický cestopis). -- ISBN 978-80-88969-08-1. -- S. 13-16
Annotation: Předmluva obsahuje úvahu o současném Rusku inspirovanou četbou cestopisu "Cesta na Tajmyr" (stav Ruské federace je mj. srovnáván se situací Venezuely).
Book Chapter
13
14
In: Cesta na Tajmyr aneb Po Jeniseji k Severnímu ledovému oceánu krajem šamanů, starověrců, komunistických lágrů a morbidní postsovětské nostalgie : (něco jako sociálně-antropologicko-politologický cestopis). -- ISBN 978-80-88969-08-1. -- S. 19-22
Annotation: Předmluva přibližuje autorův způsob cestování a poznávání daného místa a komentuje některé rysy cestopisu "Cesta na Tajmyr".
Book Chapter
15
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 30, 2020, č. 61, s. [220]-223
Annotation: Recenze.
Article
16
by Valenta-Alfa, Václav, 1887-1954
Published Praha : Epocha : Československá obec legionářská, 2020.
Annotation: Vzpomínky legionáře, učitele i spisovatele V. Valenty na jeho účast ve válce, na ruské zajetí, Československé legie a působení v české škole...
Book
17
by Vácha, Dalibor, 1980-
Published Praha : Epocha, 2020.
Annotation: Publikace popisující každodennost návratu legionářů domů na zaoceánských lodích na základě deníků a pamětí; s Výběrem z pramenů a literatury...
Book
18
Published New York ; London : Routledge, 2020.
Annotation: Kolektivní monografie obsahuje studie zpracovávající vybrané otázky kategorie genderu a generace v Polsku, Československu (Česku), Sovětském...
Book
19
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 106, 2020, č. 3, s. 525-546
Annotation: Studie o literárních svědectvích československých legionářů o ruské revoluci 1917 na příkladu "Třetí roty" J. Kopty. Autor se soustřeďuje...
Article
20
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 2, december, s. 105-115
Annotation: Stať o ruském konceptuálním umělci a básníkovi D. A. Prigovovi, jeho teoretickém myšlení a o reflexi a překladech jeho teoretických i uměleckých...
Article