By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Červený Kostelec ; Praha : Pavel Mervart, 2019.
Annotation: Sborník tematizuje historické, politické, hospodářské a široce společenské souvislosti spjaté s rokem 1918 ve střední, východní a jižní...
Book
2
In: Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918 : společenské a mezinárodní souvislosti. -- ISBN 978-80-7465-398-8. -- S. 25-36
Annotation: Studie se věnuje tématu vzniku Československa v projevech T. G. Masaryka a M. Hodži.
Book Chapter
3
In: Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918 : společenské a mezinárodní souvislosti. -- ISBN 978-80-7465-398-8. -- S. 53-68
Annotation: Studie analyzuje dílo běloruského spisovatele, historika, novináře a jazykovědce Václava Laskouského.
Book Chapter
4
Published Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018.
Annotation: Sborník z konference mladých slavistů je sestaven z příspěvků, které se zabývají proměnami kulturní paměti ve světle politického a společenského...
Book
5
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 86, 2017, č. 1, s. 115-118
Annotation: Nekrolog.
Article
6
by Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937
Published Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016.
Annotation: Korespondence Tomáše Garrigua Masaryka s ruskými a ukrajinskými partnery zmiňuje též některé osobnosti české literatury; s uvedenou úvodní...
Book
7
In: Ljubav u Međimurju : priče iz Hrvatske i okolice. -- ISBN 978-953-320-099-6. -- S. 157-162
Annotation: Doslov se věnuje autorovu životu a recepci jeho díla v Chorvatsku.
Book Chapter
8
by Šabić, Marijan, 1974-, Černý, Marcel, 1974-
Published Slavonski Brod : Praha : Hrvatski institut za povijest - podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje ; Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016.
Annotation: Komentovaná edice korespondence chorvatského filologa Matiji Mesiće a jeho českých a slovenských současníků.
Book
9
by Hašek, Jaroslav, 1883-1923
Published [Koprivnica] : Šareni Dućan, [2016].
Annotation: Soubor povídek; s uvedeným doslovem (s. 157-162); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi s jeho fot. (4. s. obálky).
Book
10
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 84, 2015, č. 1, s. 39-51
Annotation: Studie o vztahu tvůrců chorvatské kultury a literárních kruhů vůči osobě a práci V. Hanky v 19. století a jeho vlivu na chorvatské národní...
Article
11
by Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937
Published Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : Historický ústav AV ČR, 2015.
Annotation: Přehled korespondence T. G. Masaryka s představiteli jihoslovanského veřejného a kulturního života z období let 1882- 1937. Nechybějí ani studie...
Book
12
by Ivanković, Katica
Published Zagreb : Disput, 2015.
Annotation: První díl dějin české literatury pokrývá období formování národní identity v 19. století; s předmluvou (s. 13-18), seznamem literatury (s....
Book
13
by Dynda, Jiří
Published Červený Kostelec : Praha : Pavel Mervart ; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015.
Annotation: Kolektivní publikace vycházející z 10. ročníku Konference mladých slavistů se věnuje jazyku, literatuře, dějinám a kultuře slovanského areálu;...
Book
14
by Šabić, Marijan, 1974-
Published Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Soubor studií o česko-chorvatských literárních vlivech.
Book
16
In: Jako potoky hledají řeku. -- s. 317-319
Annotation: Doslov k románu chorvatského Čecha; - s upravenou a zkrácenou verzí doslovu (4. s. obálky); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (přední...
Book Chapter
17
by Hučková, Dana, 1965-, Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Bratislava : Literárne informačné centrum, 2010.
Annotation: Sborník k 150. výročí narození M. Kukučína navazující na mezinárodní konference a semináře; - s Ediční poznámkou (s. 171) a přehledem...
Book
18
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 78, 2009, č. 1/2, s. 53-68
Annotation: Stať o chorvatských textech s českými tématy a českých autorech publikujících v literárních časopisech chorvatského modernistického hnutí...
Article
19
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 78, 2009, č. 1/2, s. 33-52
Annotation: Stať si klade za cíl ukázat míru intertextuality a intermediality v hudbě, legendách a mytologických intertextech v recepci současné fantastiky....
Article
20
by Kirillov, Jurij, Kos, Suzana, Kovalev, Michail, Pčola, Marián, 1976-
Published Červený Kostelec : Praha : Pavel Mervart ; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009.
Annotation: Sborník inspirovaný 4. ročníkem Konference mladých slavistů, s oddíly: Jazyk politické propagandy (s. 15-63); Postavení dialektů a mikrojazyků...
Book