By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 22, 27. 10., s. 9
Annotation: Esej, v níž autorka vychází též z myšlenek J. Butler.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 22, 27. 10., s. 18-19
Annotation: Esej o literatuře z perspektivy moderní filosofie a o filosofii literatury.
Article
3
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 12, 2021, č. 1, 23. 7.
Annotation: Zpráva o konání konference "Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí III. : jazyk - literatura - kultura - politika - filozofie" (24.-25....
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 14
Annotation: Básně; báseň "mes quatrains derniers" zaslána P. Královi; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
online
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 13
Annotation: Překlad úryvku z níže uvedené knihy H. Blooma, věnovaného básnickému ovlivnění - vlivu jednoho autora (díla) na jiného (jiné).
Article
6
by Carey, John, 1934-
Published Praha : Academia, 2021.
Annotation: Studie si všímá úzkosti a averze, jež mezi evropskými intelektuály vyvolávaly společenské změny spojené s prudkým růstem obyvatel během...
Book
7
by Berglund, Bruce R.
Published Praha : Academia, 2021.
Annotation: Monografie vycházející z biografií T. G. Masaryka, J. Plečnika a A. Masarykové sleduje utváření podoby Pražského hradu (a jeho katedrály) v...
Book
8
by Becker, Paula
Published Praha : Motto, 2021.
Annotation: Biografie americké spisovatelky B. MacDonald; se seznamem literatury k další četbě (s. 344-355) a biografickou poznámkou o autorce (přední záložka...
Book
9
by Russell, Henry, 1954-
Published Praha : Grada, 2021.
Annotation: Ilustrovaná příručka poskytuje populárně podané informace o románových žánrech, významných dílech světové literatury, typických románových...
Book
10
by Kocábová, Marsha, 1954-
Published Praha : Motto, 2021.
Annotation: Román; s biografickou poznámkou o autorce (přední záložka volné obálky, s její fot.).
Book
11
by Wein, Martin Joachim, 1973-
Published Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021.
Annotation: Monografie zasazující dějiny židovských komunit na českém území do obecnějšího rámce, kniha je řazená chronologicky, s průběžně zařazovanými...
Book
12
online
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 15/16
Annotation: Rozhovor se spoluzakladatelkou a hlavní organizátorkou festivalu Den poezie - zejm. o zmíněném festivalu, pořádaném od roku 1999, letos s tématem...
Article
13
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 35, 2020, č. 120, podzim, s. [67]-73
Annotation: Úryvky z prózy.
Article
14
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 35, 2020, č. 119, léto, s. [63]-68
Annotation: Ukázka z románu anglického hudebníka a spisovatele P. Shoenfelta, který od roku 1996 žije v Praze.
Article
15
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 201-221
Annotation: Studie o recepci filosofického myšlení J. Patočky v Polsku a o vlivu Patočkova myšlení na polskou fenomenologii.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 19. 3., s. 13
Annotation: Esej o historii kavárny Derby, kterou navštěvoval i R. Jakobson.
Article
17
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 35, 2020, č. 118, jaro, s. [61]-66
Annotation: Próza americké spisovatelky H. Tavel(ové), která v roce 2009 působila v Praze.
Article
18
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 21. 2. 2020
Annotation: Ukázka z knihy vycházející v nakladatelství Petrkov; autorka se snaží zbavit dějiny první Československé republiky mýtů a zabývá se vztahem...
Article
19
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2020, č. 68, únor, s. 3-5
Annotation: Rozhovor se spisovatelem B. Hrabalem o jeho literární tvorbě a inspiracích pro ni v každodenním životě; připojen úvodní komentář (s. 3).
Article
20
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 31. 1. 2020
Annotation: Ukázka z knihy, která shrnuje dosavadní vědecké poznání o vlivu digitálních médií na proces čtení a lidský mozek; s úvodní poznámkou.
Article