By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 36, 30. 8., s. 17-19
Annotation: Článek o P. Bezručovi, jeho "Slezských písních" a o zpochybňování autorství "Slezských písních", např. J. Nohavicou či J. Drozdem.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 13, 22. 3., s. 16-17
Annotation: Článek o Ostravsku a Karvinsku a jejich literárních reflexích (nejen) u autorů z Ostravska. Tématu byl věnován rozhlasový pořad "Uhelné doly...
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 14, 18. 1., s. 11
Annotation: Článek o začátku spisovatelské kariéry P. Bezruče.
Article
4
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 9, listopad, s. 34-37
Annotation: Článek o obrazu postavy markraběte Gera mj. v české literatuře; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 34).
Article
5
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 5. 3. 2020
Annotation: Komentář k tématu zpochybňování autorství "Slezských písní". J. Nohavica, podle nějž je autorem této sbírky O. B. Petr, vychází z tezí...
Article
6
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 54, 4. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 9, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 9, 4. 3.
Annotation: Reakce M. Blahynky na báseň V. Honse (LUK 39/2019), ve které naopak Hons odpovídal na Blahynkovu recenzi svých sbírek z LUKU 29/2019. Blahynka svou...
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 8, 20. 2., s. 53
Annotation: Glosa k vyjádření J. Nohavici o literárněvědném výzkumu díla P. Bezruče v Českém rozhlase Plus.
Article
8
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 13. 2. 2020
Annotation: Komentář k vystoupení J. Nohavici na Českém rozhlase Plus, které proběhlo 28. 1. 2020 a v jehož rámci Nohavica v rozhovoru s M. Veteškovou opět...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 3-39
Annotation: Studie mapuje diskuze týkající se výskytu a historie tónického verše v české literatuře a pokouší se utřídit, vysvětlit a porovnat teoretické...
Article
10
online
In: iRozhlas [online]. -- 28. 1. 2020
Annotation: Rozhovor s J. Nohavicou o otázce autorství "Slezských písní"; připojen videoklip Nohavicovy písně "Maryčka Magdónova" a audiozáznam rozhovoru.
Article
11
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 23. 9. 2019
Annotation: Článek o soudobé recepci "Slezských písní" P. Bezruče.
Article
12
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 27. 9. 2018
Annotation: Komentář k pořadu "Petr Bezruč: 150", který organizoval Památník národního písemnictví ve spolupráci se spolkem Slova mají křídla a v jehož...
Article
13
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 62, 2018, č. 7, červenec/srpen, s. 13
Annotation: Vzpomínka na básníka P. Bezruče k výročí básníkova úmrtí.
Article
14
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 24. 6. 2018
Annotation: Reportáž o čtvrtém ročníku "Branského literárního festivalu".
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 54, 5. 3., s. 6, příl. Naše pravda, č. 9, s. IV
Annotation: Článek o akcích k ukončení výstavy "Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil", která se konala ve Slezském muzeu Opava. Rozloučení s výstavou...
Article
16
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 1. 3. 2018
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 67, 2018, č. 1/3, s. 257-258
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 101-103
Annotation: Článek se věnuje edicím "Slezských písní" P. Bezruče s důrazem na kritické hybridní edice.
Article
19
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 21. 12. 2017
Annotation: Článek o stále probíhající diskuzi o autorství "Slezských písní".
Article
20
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 47, 2017, č. 6, 12. 14., s. 101
Annotation: Anotace.
Article