By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 9, září, s. 27
Annotation: Vzpomínka na zesnulou K. Duškovou Vorlíčkovou (Janouchovou).
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 15
Annotation: Recenze; připojena reakce K. Duškové (s. 16).
Article
3
In: Intelektuál. -- Roč. 2, 2003, č. 1, s. 19-23
Annotation: Přehledová stať; o třech tendencích v naší současné tzv. ženské literatuře: literární konstrukce (I. Dousková, H. Andronikova); literární...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 4, 21. 2., s. 4
Annotation: Recenze v rubrice Ze čtenářského deníku Aloise Burdy.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 1, s. 31-34
Annotation: Přehledová stať.
Article