By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 4 [21], 2012, n. 3, p. 37-52
Annotation: Studie je pokusem zaznamenat autory české polistopadové prózy, kteří osobní zkušeností vyšli z křesťanských tradic a v jejichž díle je patrná...
Article
2
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 26, 2011, č. 82, jaro, s. 210-213
Annotation: Srovnání autobiografických próz, které tematizují synovo loučení s otcem.
Article
3
In: ...jak Češi jednají. -- s. 3-5
Annotation: Druhý knižní výbor z Čulíkových internetových Britských listů (první vyšel v témže nakladatelství 1999 pod názvem "-jak Češi myslí")...
Book Chapter
4
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1998, č. 12, [prosinec], s. 65-79
Annotation: Studie.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 8, 1998, č. 47, 16.-22. 11., s. 1
Annotation: Recenzní úvaha.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 18, 29. 10., s. 5
Annotation: Recenze; mj. též o autenticitě v literatuře.
Article
7
In: Protestant. -- ISSN 1210-4361. -- Roč. 9, 1998, č. 7, září, s. 12-13
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 179, 3. 8., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 164, 16. 7., s. 13
Annotation: Recenze s mezititulky Tvorba obsedantní upřímnosti, Duševním prefabrikátům se v druhé části nedaří, Bizarní symbióza dvou Fendrychů.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 27, 8. 7., s. 6
Annotation: Ohlas na kritiku J. Slomka na deníkový román M. Fendrycha.
Article
12
In: Anno Domini. -- ISSN 0862-6952. -- Roč. 9, 1998, č. 7, červenec, s. 42
Annotation: Rozhovor o knize.
Article
13
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 147, 25. 6., s. 10
Annotation: Recenze; přetištěno z: Literární noviny č. 25/1998.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 25, 24. 6., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 145, 23. 6., s. 10
Annotation: Recenze; kritika výběru ukázek v LN. - Přetištěno v rubrice Mínění odjinud z: Týden, č. 26/1998.
Article
17
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 5, 1998, č. 26, 22. 6., s. 54
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 8, 1998, č. 125, 30. 5., příl. Čtení pro volné chvíle, č. 21, s. 7
Annotation: Komentář k ukázkám z díla, otištěným v šesti pokračováních v LN.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 9, 1998, č. 22, 28. 5., s. 64
Annotation: Glosa ke knize M. Fendrycha; v rubrice Řekl bych.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 117, 21. 5., s. 11
Annotation: Kritická glosa k jazykové stránce díla, tištěného v ukázkách v LN 13. - 16., 18. - 19. 5.; v rubrice Ohlasy a dopisy.
Article