By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 9, 2020, č. 33/34, s. 96-101
Annotation: Stať.
Article
2
Webarchiv
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 17, 2013, č. 1, s. 51-61
Annotation: Studie je součástí disertační práce zabývající se mimo jiné projevy ironie v beletrii L. Fukse.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 15, 18. 9., s. 13
Annotation: Úvahy a úryvky z textů L. F.
Article
4
5
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 4, 1996, č. 4, s. 274-278
Annotation: Analytická studie.
Article
6
by Svozil, Bohumil, 1935-2017
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995.
Annotation: Soubor analytických studií z let 1977-1993 zabývajících se díly Ladislava Fukse (Pan Theodor Mundstock, Variace pro temnou strunu, Nebožtíci na...
Book
7
In: Slovník české prózy 1945-1994. -- ISBN 80-85491-84-2. -- s. 83-85
Annotation: Heslová stať; s výběrovou bibliografií ohlasu díla.
Book Chapter
8
In: Zpravodaj Ústavu literatury pro mládež Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. -- ISSN 1211-3182. -- Roč. 2, 1992, č. 3, s. 15-19
Annotation: Studie též o prózách Fuks Ladislav:Mí černovlasí bratři a Variace pro temnou strunu.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1989, č. 6, 1. 2., s. 8
Annotation: Z ohlasů předchozích vydání.
Article
11
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 1, leden, s. 127
Annotation: Poznámka k 2. ukrajinskému vydání.
Article
13
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1978, č. 33/34, 16. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
15
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1978, podzim, s. 9
Annotation: Odpověď na otázku o vzniku románu; k 2. vydání.
Article
16
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 8, 1973, č. 9, s. 56-58
Annotation: Studie o prózách L. Fukse.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 65-71
Annotation: Rozbor variačního principu v kompozici románu L. Fukse.
Article
18
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 4/5. Slavica Pragensia, sv. 11. -- ISSN 0323-0813. -- R. 1969, s. 179-190
Annotation: Přehled ohlasů od edice O. Fischera z roku 1937 ke studiím F. Vodičky a reminiscencím v básních J. Skácela Pocta Erbenovi (Host do domu 1961, č....
Article
19
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 1, s. 74-78
Annotation: Rozbor variačního principu v knihách I. V. a L. F.
Article
20
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 8, 1966/1967, č. 31, jaro 1967, s. 403-411
Annotation: Soubor recenzí: Fuksovy temné variace (o: Fuks Ladislav, Variace pro temnou strunu, Praha, Čs. spisovatel 1966); Etuda o únavě z života (o: Johanides...
Article