By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 27, 2021, č. 1/2, květen, s. 31-32
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Cesty a křižovatky. -- Roč. 1, 2016, č. 1/2, 24. 4., s. 51-55
Annotation: Soubor komentářů ke knihám Z. Šulce, O. Šulcové a J. Hejdy; připojeny medailonky O. Šulcové (s. 51) a N. Hejdy (s. 54).
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 30, 13. 7., s. 10
Annotation: Stať o vzpomínkové knize J. Hejdy "Žil jsem zbytečně" upozorňuje na rozhlasovou četbu na pokračování (ČRo Vltava, 25. 7. 2015).
Article
4
In: Masarykův lid. -- Roč. 19, 2013, č. 1, březen, s. 15
Annotation: Úvodní poznámka k první části úryvků z pamětí Jiřího Hejdy, otiskovaných v tomto ročníku.
Article
5
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 10, 2011, č. 11, 17. 3., s. 4
Annotation: Vyjádření sympatií rodině p. Matouškové a chvála knihy jejího otce.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 13, 17. 1., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 138, 13. 6., s. 12
Annotation: Čtenářský ohlas.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 177, 30. 7., příl. Národní 9, č. 31, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 177, 30. 7., příl. Národní 9, č. 31, s. 2
Annotation: O protokolárních výpovědích J. H. v procesu s Miladou Horákovou v roce 1950.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 16, 20. 1., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 6, 8. 1., s. 4
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 47, 1991, č. 284, 5. 12., s. 5
Annotation: Rozhovor se synem autora o jeho díle; před vydáním knihy vzpomínek J. Hejda Žil jsem zbytečně, Praha, Melantrich.
Article
13
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 69, 1991, č. 6, 4.-10. 2., s. 1 a 4
Annotation: O pamětech J. H. (25. 2. 1895-25. 4. 1985); kapitoly z této knihy jsou otiskovány na pokračování v č. 16-25.
Article
14
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 2, 1990, s. 49
Annotation: Medailón J. H.; k otištěné ukázce z knihy pamětí Žil jsem zbytečně (s. 50-55); kniha vyjde r. 1991 v Melantrichu.
Article