By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 30, 2008, č. 1, [leden], s. 40-43
Annotation: Studie s mezititulky Pokusy o angažovanou tvorbu, Jako štvaná zvěř..., Viníci a oběti [mj. o kompromitování V. Havla, P. Kohouta aj.].
Article
2
3
In: Slovník české prózy 1945-1994. -- ISBN 80-85491-84-2. -- s. 175-176
Annotation: Heslová stať; s výběrovou bibliografií ohlasu díla.
Book Chapter
5
6
In: Můj chlapec a já. -- S. 267-269
Annotation: Doslov.
Book Chapter
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 2, s. 148-162
Annotation: Konfrontační rozbor typologie románů z padesátých a sedmdesátých let; týká se knih: Otčenášek Jan, Občan Brych; Březovský Bohuslav, Železný...
Article
8
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 3, 1978, č. 4, duben, s. 19-20
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 13, 1978, č. 6, s. 44-47
Annotation: Soubor recenzních glos k české literatuře.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1977, č. 47, 16. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 4, 1975, č. 5, květen, s. 124
Annotation: Glosa o uveřejnění ukázek v překladu I. Bernštejnové v časopise Innostranaja literatura (1975, č. 1).
Article
13
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 30, 24. 7., s. 8
Annotation: Rozbor.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 3, 1974, č. 6, červen, s. 105-106
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 54, 1974, č. 108, 8. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 30, 1974, č. 98, 26. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 30, 1974, č. 73, 27. 3., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1974, č. 9, 27. 2., s. 1
Article
20
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1974, jaro, s. 8
Annotation: O genezi a smyslu románu.
Article