By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 8, 14. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2019, č. 132, duben, s. 13
Annotation: Rozhovor s M. Palákem o K. Čapkovi a dalších českých spisovatelích a hudebních skladatelích.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 35, 20. 8., s. 11
Annotation: Článek o připravované četbě na pokračování románu V. Vančury "Markéta Lazarová" na ČRo Vltava (od 29. 8. 2018).
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 1, 9. 1., s. 16; č. 2, 23. 1., s. 16; č. 3, 6. 2., s. 16; č. 4, 20. 2., s. 16
Annotation: Rozhovor s dramatikem F. Pavlíčkem, který se odehrál v říjnu 1989 a původně měl vyjít ve zpravodaji Jonáš-klubu, v časopise Echo. Poprvé...
Article
5
online
In: Čítárny [online]. -- 6. 12. 2017
Annotation: Článek o životě a díle V. Vančury.
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 10. 2017
Annotation: Rozhovor s překladatelkou a redaktorkou nakladatelství Odeon E. Kondrysovou, již byla v roce 2017 in memoriam udělena Státní cena za překladatelské...
Article
7
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 24, 2017, č. 27/28, 26. 6., s. 82-84
Annotation: Článek o českých historických filmech zpracovávajících rytířskou tematiku.
Article
8
online
In: Čítárny [online]. -- 14. 5. 2015
Annotation: Zpráva o elektronické "Edici E", v rámci níž je zpřístupněno dílo V. Vančury ve formě e-knih.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 270, 19. 11., s. 11
Annotation: Referát o představení.
Article
10
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [46], 2014, č. 2, 7. 1., s. 14
Annotation: Referát o hře Markéta Lazarová (Městská divadla pražská - divadlo ABC).
Article
11
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 270, 20. 11., s. B8
iDnes.cz [online]. -- 20. 11. 2013
Annotation: Referát o divadelní adaptaci prózy V. Vančury pražského Divadla ABC.
Article
12
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 266, 15. 11., s. B7
iDnes.cz [online]. -- 15. 11. 2013
Annotation: Zpráva o premiéře divadelní adaptace prózy V. Vančury v pražském divadle ABC (16. 11. 2013).
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 259, 7. 11., s. B4
Annotation: Zpráva o divadelní adaptaci prózy V. Vančury.
Article
14
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 259, 7. 11., s. B10
iDnes.cz [online]. -- 7. 11. 2013
Annotation: Rozhovor s herečkou, mj. o připravované divadelní adaptaci prózy V. Vančury.
Article
15
16
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 3. 8. 2012
Annotation: Článek o historickém románu "Marketa Lazarová"; připojen úryvek z knihy.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 187, 11. 8., s. 17
Annotation: Zpráva. Román přeloží A. Zucker.
Article
18
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 162, 20. 8., s. 13
iHNed.cz [online]. -- 20. 8. 2010
Annotation: Reportáž z místa natáčení filmové adaptace níže zmíněného románu V. Vančury.
Article
19
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 56, 2010, č. 2/3, léto, s. 172-173
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku analyzujícího níže uvedenou filmovou adaptaci.
Article
20
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 8, 13. 1., s. 12
iHNed.cz [online]. -- 13. 1. 2010
Annotation: Glosa k divadelní adaptaci níže zmíněného románu.
Article