By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [36]-41
Annotation: Článek o brněnských místech spojených s literaturou, brněnských literárních osobnostech a literárním obrazu města Brna; mj. zmíněny i literární...
Article
2
online
In: Fanzine [online]. -- ISSN 1805-1111. -- 1. 5. 2021
Annotation: Anotace, mj. uvedených knih.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 97, 27. 4., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 96, 26. 4., s. 8
Annotation: Recenze divadelní inscenace hry K. Čapka "Bílá nemoc", kterou uvedlo Městské divadlo v Mladé Boleslavi, kvůli koronavirové pandemii proběhla...
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 94, 23. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o premiéře inscenace "Bílá nemoc" Městského divadla Mladá Boleslav, která byla nastudována pouze pro online uvedení.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 94, 23. 4., příl. Víkend, s. 2-3
Annotation: Článek o fenoménu autorství umělé inteligence na příkladu dramatu "AI: Když robot píše hru", které uvedlo Švandovo divadlo v Praze (premiéra...
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 15, 6. 4., s. 9
Annotation: Rozhovor s romanistou a překladatelem J. Pelánem o překladech poezie Ch. Baudelaira a o Baudelairově básnické sbírce "Květy zla". K rozhovoru je...
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 77, 1. 4., s. 9
Annotation: Článek o literární tvorbě a publicistice K. Čapka a jeho působení v redakci meziválečných Lidových novin.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 77, 1. 4., s. [1]
Annotation: Článek o působení K. Čapka v redakci meziválečných Lidových novin.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 73, 27. 3., příl. Orientace, s. 19
Annotation: Článek o sborníku "Robot 100 : sto rozumů".
Article
11
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 71, 25. 3., příl. Café, s. 11
Café. -- 27. 3. 2021
Annotation: Rozhovor s H. Zahirovićem o dramatu K. Čapka "Bílá nemoc", které se stalo tématem letošního ročníku Pražského Quadriennale.
Article
12
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 17. 3. 2021
Annotation: Zpráva o úspěšnosti české klasické literatury ve Vietnamu.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 6, 16. 3., s. 3
Annotation: Glosa k divadelní inscenaci "AI: Když robot píše hru".
Article
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 6, 16. 3., s. 3
Annotation: Glosa k divadelní inscenaci "AI: Když robot píše hru".
Article
15
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 6, 16. 3., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 6, 16. 3., s. 2
Annotation: Rozhovor s dramaturgem D. Košťákem o divadelní inscenaci "AI: Když robot píše hru".
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 6, 16. 3., s. 14
Annotation: Rozhovor s interaktivním nástrojem umělé inteligence (Artificial Intelligence) v rámci projektu THEaiTRobot 1.0, který je autorem divadelní inscenace...
Article
18
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 62, 15. 3., s. 9
Novinky.cz [online]. -- 16. 3. 2021
Annotation: Rozhovor s M. Fantovou o projektu studentů scénografie pro Pražské Quadriennale na téma hry K. Čapka "Bílá nemoc".
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 12, 15. 3., s. [24]
Annotation: Článek o rozhlasovém dramaturgovi a překladateli J. Hlavničkovi a o inscenacích, které Hlavnička dramaturgicky připravil.
Article
20
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 11, 15.-21. 3., s. [54]-59
Annotation: Článek o ilustrátorce a autorce komiksů K. Čupové.
Article