By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 4, 16, 33, 72, 81
Annotation: Básně, některé datovány v rozmezí let 2016-2017; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 92-93
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii V. Ďoubala.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 102-103
Annotation: Básně začínajících básníků zaslané do pravidelné rubriky časopisu Host; s průvodním komentářem.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 74-75
Annotation: Soubor krátkých próz; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 126, 2. 6., s. 18
Annotation: Básně; připojen medailon M. Balabána.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 125, 1. 6., s. 6
Annotation: Medailon hudebníka a básníka P. Zajíčka.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 23, 31. 5., s. 8
Annotation: Článek o prózách P. Borkovce "Sebrat klacek". Rozhlasová četba v rámci programové řady "Povídka", již ČRo Vltava vysílá v týdnu od 7. 6....
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 120, 26. 5., s. 18
Annotation: Básně ze sbírky "U řeky"; připojen medailon P. Motýla.
Article
9
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 21, 24.-30. 5., s. 74
Annotation: Zpráva.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 22, 24. 5., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 22, 24. 5., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 114, 19. 5., s. 18
Annotation: Básně; připojen medailon M. Holmana.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 110, 14. 5., s. 14
Annotation: Anketa s krátkým komentářem V. Ebra o osobnosti J. Seiferta; připojena báseň J. Seiferta.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 7
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 8
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 109, 13. 5., s. 21
Annotation: Medailon A. Brouska u příležitosti nedožitých 80. let.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 4, 16, 35, 52, 75, 88
Annotation: Básně, báseň "Editor přírodní lyriky" věnována R. Štěpánkovi; připojena úvodní bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii P. Zajíce.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 14
Annotation: Básně; báseň "mes quatrains derniers" zaslána P. Královi; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article