By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rmen. -- R. 1996/1997, č. 3, zima, s. 101-102
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Rmen. -- R. 1996/1997, č. 3, zima, s. 126-129
Annotation: Recenze; též o publikaci: Volné směry, časopis secese a moderny, usp. Prahl Roman a Bydžovská Lenka (Praha, Torst 1993); - Moderní revue, Volné...
Article
3
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 7, 1996, č. 153, 28. 12., s. 5
Annotation: Tyl Josef Kajetán; poznámka k vydání studie.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 6, 1996, č. 301, 27. 12., s. 13
Annotation: Úvaha a recenze.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 299, 21. 12., s. 19
Annotation: Komentář k vydání; Rostand Edmond, Cyrano z Bergeraku.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 299, 21. 12., příl. Národní, č. 51, s. 3
Annotation: Čapek Josef; recenze.
Article
7
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996, č. 4, 20. 12., s. 218-219
Annotation: Referát o průběhu a náplni pracovního semináře o pronikání českého a polského jazyka do středověké poezie a písňové tvorby ve Slezsku...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 51/52, 18. 12., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 6, 1996, č. 294, 16. 12., s. 10
Annotation: Ryba Jakub Jan; recenze.
Article
10
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 7, 1996, č. 51, 16.-29. 12., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 293, 14. 12., s. 19
Annotation: Komentář k vydání.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 21, 12. 12., s. 3
Annotation: Mj. o historii vydání Knihy o Cyranovi, o oblibě Cyrana v Čechách; Rostand Edmond, Cyrano z Bergeraku.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 21, 12. 12., s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 50, 11. 12., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 47, 11. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 290, 11. 12., s. 18
Annotation: Poznámka k vydání sborníku příspěvků ze setkání věnovaného: Grossman Jan a k chystanému vydání dalších titulů, mj. : J. Grossman, Inscenace...
Article
17
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 38, 1996, č. 50, 11. 12., s. 47
Annotation: Recenze.
Article
18
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 49, 4. 12., s. 5
Annotation: Dětáková Zuzana; polemika s jejím kritickým rozborem slovníku (Kritická příloha Revolver Revue, č. 5). Též o: Lexikon české literatury, a...
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 46, 4. 12., s. 2
Annotation: Mácha Karel Hynek, Cikáni; recenze.
Article