By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rmen. -- R. 1996/1997, č. 3, zima, s. 41-49
Annotation: Studie o Martenově kritické činnosti.
Article
2
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 12, [21. 12.], s. 1-2
Annotation: Druhá část odpovědí na otázku "Existuje literární kritika?" Odpověděli Odehnal Ivo, Housková Hana.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 296, 18. 12., s. 10
Annotation: Recenze čísla 6.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 51/52, 18. 12., s. 26
Annotation: O hře u příležitosti jejího nastudování Divadlem na tahu; glosován kritický ohlas inscenace.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 21, 12. 12., s. 1, 4-5
Annotation: Studie o kritických názorech na tvorbu M. K. v 80. letech: mj. : Severa Karel, Bělohradský Václav, Jungmann Milan (esej Kunderovské paradoxy), Škvorecký...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 49, 4. 12., s. 5
Annotation: Dětáková Zuzana; polemika s jejím kritickým rozborem slovníku (Kritická příloha Revolver Revue, č. 5). Též o: Lexikon české literatury, a...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 49, 4. 12., s. 6
Annotation: Recenze; zejména o kritickém ohlasu díla.
Article
8
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- R. 1996, č. 32, [prosinec], s. 146-149
Annotation: O vztahu literátů (mj. : Reich-Ranicki Marcel, Kundera Milan) k médiím. Též o domácích kritických výpadech: Balajka Bohuš, Putna Martin C.,...
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 16
Annotation: Reakce na Tvar 1996, č. 18, zejména na glosu: Novotný Vladimír, HardTvar (31), s. 13.
Article
11
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 7, 1996, č. 141, 26. 11., s. 6
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání knihy.
Article
12
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 6, 1996, č. 274, 22. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 6, 1996, č. 11, 19. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 45, 6. 11., s. 11
Annotation: Záznam projevu (nedokončeného?) na setkání básníků a kritiků, prokládaný poznámkami (tučně v závorkách) o reakcích auditoria.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 6, 1996, č. 45, 4.-10. 11., s. 1
Annotation: Rozhovor, mj. o jeho vztahu k současné kritice.
Article
16
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 42, 24.-30. 10., s. 5
Annotation: Recenze; mj. o románovém obraze soudobé české kritiky.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 43, 23. 10., s. 5
Annotation: Kritika jeho publicistiky.
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 249, 23. 10., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 17, 17. 10., s. 5-15
Annotation: Úvaha o současném stavu a funkci literární kritiky, mj. reakce na odpovědi kritiků v anketě o literární kritice v Tvaru (1996, č. 7-10).
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 243, 16. 10., s. 10
Annotation: Recenze svazku 5.
Article