By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 68
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [36]-41
Annotation: Článek o brněnských místech spojených s literaturou, brněnských literárních osobnostech a literárním obrazu města Brna; mj. zmíněny i literární...
Article
4
online
In: Ostravan.cz [online]. -- 2. 6. 2021
Annotation: Rozhovor s D. Bátorem o Branském literárním festivalu 2021.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 125, 1. 6., s. 6
Annotation: Medailon hudebníka a básníka P. Zajíčka.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 121, 27. 5., příl. Salon, č. 1227, s. 16
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 11, 27. 5., s. 22
Annotation: Recenze na monografii M. Kubínové "Časoprostor lyriky".
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 11, 27. 5., s. 23
Annotation: Recenza na sbírku básní M. Ohniska "Starej pop".
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 11, 27. 5., s. 15
Annotation: Zpráva o konání literární soutěže s pokyny pro zájemce.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 11, 27. 5., s. 20
Annotation: Recenze na sbírku básní J. Kroutvora "Řádkování / užitá lyrika"
Article
11
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 21, 24.-30. 5., s. 74
Annotation: Zpráva.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 22, 24. 5., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 22, 24. 5., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
14
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 116, 21. 5., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 25. 5. 2021
Annotation: Rozhovor s autorem knihy "Potkal jsem" D. Macháčka, mj. o krátkých básnických textech, které jednotlivé fotografie doprovází.
Article
15
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 17. 5. 2021
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Jiřího Ortena Š. Leitgebovi.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 111, 15. 5., příl. Orientace, s. 19
Annotation: Recenzní glosa.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 2
Annotation: Recenzní glosy, mj. na sbírku básní K. Goldstein "Falkenfrau".
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 62-63
Annotation: Recenze dvou básnických sbírek P. Novotného.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 21
Annotation: Recenze na monografii M. Charváta "Zázračné křížení" o vztahu V. Nezvala a K. Teiga k technice, médiím a moderní společnosti.
Article