By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 23
Annotation: Recenze na výbor próz a esejů "Robot 100 : sto rozumů", vydané spolu s dramatem K. Čapka "R.U.R." u příležitosti stého výročí prvního uvedení...
Article
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 9, listopad, s. 34-37
Annotation: Článek o obrazu postavy markraběte Gera mj. v české literatuře; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 34).
Article
3
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2020, č. 138, září, s. 4
Annotation: Článek o (čtenářských) setkáních s bratry Čapky; připojena biografická poznámka.
Article
4
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 1. 8. 2020
Annotation: Portrét E. Kriseové u příležitosti jejích 80. narozenin.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 11, 2. 3., s. 25
Annotation: Článek o A. Jiráskovi a rozhlasových inscenacích jeho literárních děl a divadelních her.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 4, 6. 1., s. 8
Annotation: Zpráva o tom, že Mezinárodní astronomická unie (IAU) pojmenovala nově 122 planetárních systémů, dva byly pojmenovány "Absolutno" a "Makropulos".
Article
7
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+136, 2020, č. 2, s. 98-105
Annotation: Článek o jednotlivých tvůrčích aktivitách K. Čapka a literární spolupráci s jeho bratrem J. Čapkem; připojen seznam citací z Čapkova díla...
Article
8
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 31, 2020, č. 2, s. 85-88
Annotation: Recenze.
Article
9
10
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 12, 2020, n. 2, s. 97-114
Annotation: Studie zabývající se výzkumem konverzace a společenského chování na základě moderní české literatury. Nejprve autor charakterizuje historický...
Article
11
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 242, 13.-15. 12., příl. Ego!, roč. 5, č. 50, s. 28-29
Ego!. -- 13. 12. 2019
Annotation: Soubor recenzních glos a anotací.
Article
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 39-46
Annotation: Rozhovor se středoškolskou učitelkou A. Liškovou o jejím, otci, básníkovi a prozaikovi E. Liškovi; připojena biografická poznámka (s. 46).
Article
13
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 255, 4. 11., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 9. 11. 2019
Annotation: Referát o inscenacích Divadla Petra Bezruče v Ostravě "Heda Gablerová: Teorie dospělosti", "Zapomenuté světlo" a "Transky, body, vteřiny".
Article
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 15, 17. 9., s. 6
Annotation: Referát.
Article
15
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 26, 2019, č. 34, 12. 8., s. 60-61
Annotation: Článek o chystané filmové adaptaci dramatu M. Uhdeho "Balada pro banditu".
Article
16
online
In: Vaše Literatura [online]. -- 11. 7. 2019
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 10, 14. 5., s. 5
Annotation: Referát.
Article
18
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 10, 14. 5., s. 7
Annotation: Referát.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 103, 4. 5., příl. Scéna, s. 15
Annotation: Zpráva o chystané divadelní adaptaci románu J. Havlíčka "Ta třetí" (Divadlo MANA, premiéra 7. 5. 2019).
Article
20
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 25, 2019, č. [5], květen, s. 132
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci hry M. Balcara "Pánský klub", již uvádí Divadlo Na Jezerce, o divadelní inscenaci hry G. Preissové "Gazdina roba",...
Article