By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Blažíček, Přemysl, 1932-2002
Published Praha : Triáda, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Soubor studií Přemysla Blažíčka napsaných v 80. a 90. letech 20. století a věnovaných významným románovým dílům české literatury; - třídílný...
Book
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 7, 9. 1., s. 8
Annotation: Rozhovor s editorem 5. vydání Škvoreckého románu Příběh inženýra lidských duší.
Article
3
4
In: Příběh inženýra lidských duší. -- s. 670-678
Annotation: Ediční poznámka; přítomné vydání je textově opřeno o 1. vydání z roku 1977.
Book Chapter
5
In: Tankový prapor. -- s. 260
Annotation: Ediční poznámka; výchozím textem pro přítomné vydání se stalo znění zachované ve stránkových korekturách, jež byly chystány pro nakl....
Book Chapter
6
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 235, 7. 12., s. 8
Annotation: Polemická odpověď na recenzi níže zmíněné publikace (M. Jareš in: Hospodářské noviny č. 226/24. 11. 2009).
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 256, 3. 11., s. 9
Annotation: Rozhovor o původní rukopisné podobě románu, jeho další textové genezi a ohlasu.
Article
8
by Škvorecký, Josef, 1924-2012
Published Praha : Books and Cards S. G. J. Š., 2009.
Annotation: Dokumentární a studijní edice první, rukou psané podoby textu Zbabělců z let 1948-1949 osvětlující genezi tématu, stylu a jazyka románu (sv....
Book
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 1, 7. 1., s. 2
Annotation: Poznámka editora k nejednotné prezentaci názvu knihy.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 2, 3. 1., příl. Orientace, č. 1, s. 2
Annotation: O genezi edice; s mezititulky Zánik nakladatelů, Problém úprav, Esejistické svazky (mj. o nejednotném uvádění názvu svazku 7 na obálce a na...
Article
11
In: Zbabělci. -- s. 447-513
Annotation: S kapitolkami: Vydávání Zbabělců, Text, Ohlas prvního vydání, Druhé vydání, Ohlasy po druhém vydání, Přítomná podoba Zbabělců.
Book Chapter
12
In: Mirákl. -- s. [527-532]
Annotation: S Poznámkou autora (s. [533]).
Book Chapter