By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 11, 29. 5., s. 9
Annotation: O Škvoreckého příspěvcích do časopisů Květen a Kultura v 50. letech, mj. o próze Vzpomínka nad Dorritkou, kterou otiskl pod pseudonymem Josef...
Article
4
In: Slovník české prózy 1945-1994. -- ISBN 80-85491-84-2. -- s. 366-368
Annotation: Heslová stať; s výběrovou bibliografií ohlasu díla (vyšlo roku 1963).
Book Chapter
5
In: Slovník české prózy 1945-1994. -- ISBN 80-85491-84-2. -- s. 376-378
Annotation: Heslová stať; s výběrovou bibliografií ohlasu díla (vyšlo v Torontu roku 1982).
Book Chapter
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 43/44, 4. 11., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
7