By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 3, 7. 2., s. 9
Annotation: Stať o Fuksových prózách z let 1974-1978, normalizační i pozdější kritice; mj. také o Fuksově odpovědi J. Škvoreckému (Literární měsíčník...
Article