By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 55, 2011, č. 38, 23. 2., s. 13
iHned.cz [online]. -- 23. 2. 2011
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a scénáristou J. Novákem, zejm. o jeho nové próze "Aljaška" a románu o bratrech Mašínech a jeho připravované filmové...
Article
2
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 229, 26. 11., příl. Víkend, č. 47, s. 16-23
Víkend. -- 26. 11. 2010
Annotation: Článek sledující vývoj zobrazení erotických scén v české próze. Doplněno o úryvky z níže zmíněných próz.
Article
3
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 60, 26. 3., s. 14
iHNed.cz [online]. -- 26. 3. 2010
Annotation: Humorný fejeton k genderově korektnímu jazyku, mj. v literárních dílech.
Article
4
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 111, 12. 5., příl. Kulturní premiéry, s. 5
Annotation: O dvanácti svazcích nové edice, vydávaných v týdenních intervalech a prodávaných v trafikách s novinami po Kč 99-; z českých autorů zastoupeni...
Article