By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 3, s. 105-111
Annotation: Studie k literárnímu odkazu J. Škvoreckého; zejm. k jeho literárnímu vývoji a dvěma liniím jeho tvorby - dokumentární a existenciální.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 11, 2. 6., s. 5
Annotation: Glosa o učení tvůrčímu psaní a potřebnosti kritiky.
Article
3
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2003, č. 2, říjen, s. 67-68
Annotation: Recenze přetištěná z Reflexu; připojena poznámka editora o dataci Škvoreckého textu.
Article
4
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 6, 1997, č. 31, 29. 7., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 7, 10.-16. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 262, 9. 11., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 41, 17. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 4, 1993, č. 13, 18. 1., s. 11
Annotation: Glosa k vydání; též o dosud nevydaném: Mertl Věroslav, Kruhy pod očima (deníky a eseje 1950-1988).
Article
10
In: PRO. -- Roč. 3, 1993, č. [17], 17. týden, s. 32
Annotation: Recenze; 1. vyd. Toronto 1981.
Article
11
In: PRO. -- Roč. 2, 1992, č. 47, 19. 11., s. 46
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, č. 44, 30. 10., s. 1-2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, č. 39, 25. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, č. 35, 28. 8., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, č. 8, 20. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 46, 1990, č. 229, 29. 9., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 46, 1990, č. 205, 1. 9., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 46, 1990, č. 181, 4. 8., s. 10
Annotation: Recenze.
Article