By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Společným záměrem třinácti studií je zkoumání funkce vyprávění v literatuře, historii, filozofii, výtvarném umění, filmu a komiksu; se...
Book
2
In: Pro a proti '63. -- S. 82-95
Annotation: Kritický esej o soudobé prozaické produkci: o prózách J. Frieda, J. Procházky, J. Trefulky, J. Putíka, J. Škvoreckého a K. Michala. Česká próza...
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 8, srpen, s. 316-321
Annotation: První část studie o próze 60. let pro připravovaný sborník.
Article