By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Stopami dějin Náchodska. -- ISSN 1211-3069. -- Sv. 13, 2009, s. 9-57
Annotation: Přetisk dosud nepublikované diplomové práce zabývající se obrazem dobových událostí v šesti níže zmíněných knihách J. Škvoreckého; s...
Article
3
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 10, 2001, č. 14, 3. 4., s. 13
Annotation: Ukázka z recenze otištěné v polském časopisu Tygodnik Powszechny.
Article
4
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 45, 22. 2., s. 18
Annotation: Zpráva o kladné recenzi ve francouzském týdeníku Le Figaro.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 9, 1998, č. 303, 30. 12., s. 16
Annotation: Zpráva o zařazení románu Josefa Škvoreckého Dvě vraždy v mém dvojím životě mezi díla aspirující přístí rok na některé kanadské literární...
Article
6
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 90, 1998, č. 303, 30. 12., s. 7
Annotation: Zpráva o chystaném vydání.
Article
7
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 8, 1998, č. 303, 30. 12., s. 7
Annotation: Poznámka o připravovaném vydání v anglickém jazyce.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 49, 9. 12., s. 7
Annotation: Přehledová recenze prvých deseti svazků Spisů. S mezititulky Jak to začalo, Zasloužilý klasik?, Provokatér, Komu vadí?, Živý vypravěč, Prima...
Article
9
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 6, 1997, č. 31, 29. 7., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 1996/1997, květen 1997, s. 40-43
Annotation: Recenze; přetištěno z: Host, 1997, č. 3.
Article
11
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 1996/1997, květen 1997, s. 44-47
Annotation: Recenze; přetištěno z Respektu č. 48/1996.
Article
12
In: Penthouse. -- ISSN 1210-8057. -- R. 1997, duben, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 6, 1997, č. 47, 25. 2., příl. Kultura, březen '97, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 7, 10.-16. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 32, 7. 2., s. 9
Annotation: Odpověď na dopis M. Holubové (v rubrice též otištěný), reagující na Mlejnkovu recenzi posledního díla J. Škvoreckého (Mnoho povyku pro jeden...
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 21, 25. 1., příl. Národní, č. 4, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 2, 22. 1., s. 1
Annotation: Recenze částečně autobiografického románu, zpracovávajícího nařčení Z. Salivarové-Škvorecké ze spolupráce se StB.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 2. 1., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1997, č. 3, s. 98-101
Annotation: Recenze.
Article