By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2018, prosinec, s. 22-27
Annotation: Článek o románu "Mirákl" J. Škvoreckého.
Article
2
online
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 30. 11. 2018
Annotation: Recenze uvozena krátkým komentářem.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 4, 17. 4., s. 80-83
Annotation: Diskuse nad knihou E. Hauserové.
Article
4
In: Studia slavica. -- ISSN 1803-5663. -- Roč. 19, 2015, č. 2, s. 139-148
Annotation: Studie sleduje ohlas Škvoreckého díla v exilových kritikách I. Hájka, zejména na příkladu románu "Mirákl".
Article
5
Annotation: Kolektivní monografie věnovaná prof. Rudolfu Šrámkovi k významnému životnímu jubileu; - mj. s oddílem Vlastní jména v literárním textu (s....
Book
6
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 10. 4. 2013
Annotation: Článek o knize "Mirákl"; připojena bio-bibliografická poznámka a úryvek z díla.
Article
7
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 23, 2012, č. 11/12, listopad/prosinec, s. 278-281
Annotation: O díle J. Škvoreckého, zejm. o románu Mirákl.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 12, 14. 1., příl. Orientace, s. 26
Annotation: Přetištěná promluva T. Halíka při rekviem za J. Škvoreckého v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze 11. 1. 2012; s citacemi z knih J. Š.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 3, 4. 1., s. A2
Annotation: Článek o filmových adaptacích literárních děl zesnulého spisovatele J. Škvoreckého. Doplněno o přehled jeho nejznámějších děl a filmových...
Article
11
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 88, 2012, č. 11, s. 14
Annotation: Anketa. Z českých knih uvedena kniha J. Škvoreckého a M. Pilátové.
Article
12
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 6, 2012, č. 1, s. 99-102
Annotation: Vzpomínka na autorčinu účast při dodávání rukopisů exilovému nakladatelství Škvoreckých a distribuci jejich knih v Československu, též...
Article
13
In: Stopami dějin Náchodska. -- ISSN 1211-3069. -- Sv. 13, 2009, s. 9-57
Annotation: Přetisk dosud nepublikované diplomové práce zabývající se obrazem dobových událostí v šesti níže zmíněných knihách J. Škvoreckého; s...
Article
14
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 19, 2008, č. 5, [listopad], s. 35-38
Annotation: S poznámkou Přednáška proslovená 17. října 2008 na 14. konferenci International Society for Religion, Literature and Culture v dánském Aarhusu.
Article
15
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 52, 2008, č. 144, 24. 7., mimořádná příloha Československo v roce '68, č. 4, s. II-III
mimořádná příloha Československo v roce '68. -- 24. 7. 2008
Annotation: Článek o zpodobnění událostí Pražského jara v české literatuře. Autor se věnuje jak dílům prorežimním (A. Pludek, J. Kostrhun a zejméma...
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 9, 9. 11., příl. Host do školy, č. 5, s. 12-15
Annotation: Studie.
Article
17
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 7, 2007, č. 2, s. 118-126
Annotation: Studie o detektivních prózách J. Škvoreckého.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 1, 13. 1., s. 24-25
Annotation: Úvaha o románu, mimo jiné podávající návrh typologie (román strhující, román dobře napsaný, román-čtivo, román-kaše), včetně příkladů.
Article
19
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 18, 2005, No. 2, Spring, s. 31-40
Annotation: Studie o práci s časem ve Škvoreckého prózách Mirákl a Inženýr lidských duší. Autorka ukazuje na podoby vztahu mezi vzpomínáním a narativem...
Article
20
In: Korejští bohemisté o české literatuře a jazyce : 2003-04. -- S. [239]-[262]
Annotation: Studie se zabývá uvedenými romány a prozaickými knihami J. Škvoreckého řadícími se do "cyklu Dannyho Smiřického"; s korejským resumé (s....
Book Chapter