By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 12, 2020, n. 2, s. 97-114
Annotation: Studie zabývající se výzkumem konverzace a společenského chování na základě moderní české literatury. Nejprve autor charakterizuje historický...
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, 2017, č. 16, 19. 1., příl. Magazín Dnes, č. 3, s. 33-[36]
Annotation: Anotace níže zmíněných knih; připojeny komentáře "Proč číst", mj. od autora R. Johna, vydavatelů M. Reinera, J. Korejčíka P. Minaříka,...
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 5, 4. 2., s. 60-63
Annotation: Článek se věnuje reálným předobrazům literárních postav z níže uvedených knih.
Article
4
by Pejčoch, Ivo, 1962-2019
Published Cheb : Svět křídel, 2015.
Annotation: Kniha se věnuje reálným předobrazům literárních postav z níže uvedených knih; obsahuje Literaturu (s. 157-158).
Book
5
by Blažíček, Přemysl, 1932-2002
Published Praha : Triáda, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Soubor studií Přemysla Blažíčka napsaných v 80. a 90. letech 20. století a věnovaných významným románovým dílům české literatury; - třídílný...
Book
6
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 229, 26. 11., příl. Víkend, č. 47, s. 16-23
Víkend. -- 26. 11. 2010
Annotation: Článek sledující vývoj zobrazení erotických scén v české próze. Doplněno o úryvky z níže zmíněných próz.
Article
7
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 18. 3. 2010
Annotation: Článek o překladech české literatury do polštiny.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 207, 3. 9., s. C9
Annotation: Článek o chystaných premiérách nové divadelní sezóny, mj. též o následujících dramatech a dramatizacích níže zmíněných děl.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 80, 4. 4., s. 18
Annotation: O souboru postupně (v týdenních intervalech) vydávaných šesti CD s nahrávkami próz O. Pavla, B. Hrabala, J. Nerudy, J. Škvoreckého, K. Čapka...
Article
10
by Pilař, Martin, 1955-
Published Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008.
Annotation: S kapitolami: Povídkový cyklus v žánrovém povědomí a v literární teorii (s. 7-34, s podkapitolami: Absence povídkového cyklu?; Povídkový cyklus...
Book
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., s. 41-42
Annotation: Úvaha.
Article
12
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 3, 2003, č. 4, s. 289-298
Annotation: Studie.
Article
13
Annotation: Soubor studií a textů, s oddíly: Poésie et existence (s. 23-108, na s. 55-80 kolektivní studentský překlad Hrabalovy povídky Kain); Palabres, procédés...
Book
14
by Porter, Robert
Published Brighton ; Portland (Oregon) : Sussex Academic Press, 2001.
Annotation: Soubor bohemistických studií, s autorovou Preface (s. vi-vii) a Introduction (s. 1-3), se studiemi: Jaroslav Hašek: Surviving the century (s. 4-26);...
Book
15
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 67, 1998, č. 1/2, s. 25-30
Annotation: Teoretická úvaha dokumentovaná na uvedených třech českých prozaických dílech.
Article
16
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 6, 1996, č. 38, 4. 9.-10. 9., příl. Night & Day, s. 8
Annotation: Recenze antologie do angličtiny přeložených povídek a románových úryvků s pražskou tematikou, napsaných česky a německy píšícími autory;...
Article
17
by Kosková, Helena, 1935-
Published Jinočany : H & H, 1996.
Annotation: Soubor studií, s autorskou poznámkou Několik slov úvodem (s. 9) a s oddíly: Tradice a vývojové souvislosti české prózy šedesátých let; Magnus...
Book
18
Published Praha : Primus, 1993.
Annotation: S oddíly Nakladatelé a jejich knihy (s. 9-262) - abecední soupis nakladatelů (popř. jejich distributorů) se stručnou charakteristikou jejich produkce...
Book
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 43, 1991, č. 1, s. 13-15
Annotation: O dílech spisovatelů: Hašek Jaroslav, Poláček Karel, Lacina Václav, Jirotka Zdeněk, Hrabal Bohumil, Škvorecký Josef, Švandrlík Miloslav.
Article
20
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 58, 23. 8., s. 4
Annotation: Recenze srovnávající knihu též s: Hašek Jaroslav, Osudy dobrého vojáka Švejka.
Article