By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 12, 2020, n. 2, s. 97-114
Annotation: Studie zabývající se výzkumem konverzace a společenského chování na základě moderní české literatury. Nejprve autor charakterizuje historický...
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 12, 14. 1., příl. Orientace, s. 31
Annotation: Fejeton o generaci tvůrců 60. let.
Article
4
online
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 10. 1. 2012
Annotation: Nekrolog J. Škvoreckého, zmíněni též další osobnosti exilové literatury jako M. Kundera a A. Lustig.
Article
5
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 6, 2012, č. 1, s. 61-69
Annotation: Rozhovor, mj. se zmínkami o J. Zahradníčkovi, P. Kohoutovi, J. Škvoreckém, V. Havlovi a M. Kunderovi; s připojenými archivními fotografiemi J....
Article
6
online
Webarchiv
In: Centrum Detektivky [online]. -- 20. 7. 2011
Annotation: Článek představuje detektivní novelu "Vražda v redakci" psanou na pokračování v Literárních novinách v roce 1964 různými autory, která nikdy...
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 5, 3. 3., s. 15
Annotation: Recenze pojednávající mj. o autorově reflexi filmových zpracování prozaických děl M. Kundery, B. Hrabala a J. Škvoreckého.
Article
8
by Janoušek, Pavel, 1956-
Published Praha : Academia, 2009.
Annotation: Výběr z kritik české prózy publikovaných (mj. též pod uvedenými pseudonymy) v letech 1990-2008 (převážně v časopisu Tvar); s autorovou předmluvou:...
Book
9
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 52, 2008, č. 144, 24. 7., mimořádná příloha Československo v roce '68, č. 4, s. II-III
mimořádná příloha Československo v roce '68. -- 24. 7. 2008
Annotation: Článek o zpodobnění událostí Pražského jara v české literatuře. Autor se věnuje jak dílům prorežimním (A. Pludek, J. Kostrhun a zejméma...
Article
10
by Pilař, Martin, 1955-
Published Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008.
Annotation: S kapitolami: Povídkový cyklus v žánrovém povědomí a v literární teorii (s. 7-34, s podkapitolami: Absence povídkového cyklu?; Povídkový cyklus...
Book
13
Annotation: Společným záměrem třinácti studií je zkoumání funkce vyprávění v literatuře, historii, filozofii, výtvarném umění, filmu a komiksu; se...
Book
14
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 45, 6. 11., s. 32-39
Annotation: Soubor textů, věnovaných Kunderovu románu Nesnesitelná lehkost bytí.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 4, 12. 4., s. 22-23
Annotation: Úvaha o románu.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 1, 13. 1., s. 12-13
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 1, 13. 1., s. 24-25
Annotation: Úvaha o románu, mimo jiné podávající návrh typologie (román strhující, román dobře napsaný, román-čtivo, román-kaše), včetně příkladů.
Article
18
Annotation: Soubor studií a textů, s oddíly: Poésie et existence (s. 23-108, na s. 55-80 kolektivní studentský překlad Hrabalovy povídky Kain); Palabres, procédés...
Book
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 8, 20. 4., s. 17
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 46, 1999, č. 5/6, s. 332-346
Annotation: Studie.
Article