By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 13, 2012, č. 3, s. 7-9
Annotation: Soubor glos k níže uvedeným knihám.
Article
142
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 3, s. 105-111
Annotation: Studie k literárnímu odkazu J. Škvoreckého; zejm. k jeho literárnímu vývoji a dvěma liniím jeho tvorby - dokumentární a existenciální.
Article
143
by Mazal, Tomáš, 1956-
Published Praha : Pulchra, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Soubor poznámek, esejů, zápisků a črt z let 2004-2012; - s autorovou Ediční poznámkou (s. 229); - mj. o uvedených osobnostech.
Book
144
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 6, 2012, č. 1, s. 99-102
Annotation: Vzpomínka na autorčinu účast při dodávání rukopisů exilovému nakladatelství Škvoreckých a distribuci jejich knih v Československu, též...
Article
146
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 194, 19. 8., s. B8
Annotation: Poznámka k vydání díla J. Škvoreckého v elektronické podobě.
Article
147
online
Webarchiv
In: Centrum Detektivky [online]. -- 20. 7. 2011
Annotation: Článek představuje detektivní novelu "Vražda v redakci" psanou na pokračování v Literárních novinách v roce 1964 různými autory, která nikdy...
Article
148
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 30, 19. 7., s. 10
Annotation: Poznámka k uvedení v rozhlasovém cyklu Pokračování za pět minut.
Article
149
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 160, 11. 7., s. D2
Annotation: Glosa k níže zmíněné knize v rámci souboru článků mapujících příběhy literárních děl.
Article
150
152
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 55, 2011, č. 38, 23. 2., s. 13
iHned.cz [online]. -- 23. 2. 2011
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a scénáristou J. Novákem, zejm. o jeho nové próze "Aljaška" a románu o bratrech Mašínech a jeho připravované filmové...
Article
153
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 9, 22. 2., s. 10
Annotation: Poznámka k pětidílné rozhlasové četbě na pokračování.
Article
154
155
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 33, 2011, č. 1, [leden], s. 48
Annotation: Recenzní glosa v rubrice Ďasův knižní kapsář.
Article
156
by Gejgušová, Ivana, 1955-, Homolová, Kateřina, Kubeczková, Olga, 1977-
Published Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011.
Annotation: Sborník studií z oblasti českého jazyka, literatury a školní praxe, mj. s uvedenými texty.
Book
157
In: Tankový prapor. -- s. 260
Annotation: Ediční poznámka; výchozím textem pro přítomné vydání se stalo znění zachované ve stránkových korekturách, jež byly chystány pro nakl....
Book Chapter
158
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2011, č. 1, s. [145]-159
Annotation: Studie o způsobech identifikace a reinterpretace romantické tradice v románu "Příběh inženýra lidských duší" J. Škvoreckého. Autorka se soustřeďuje...
Article
159
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 229, 26. 11., příl. Víkend, č. 47, s. 16-23
Víkend. -- 26. 11. 2010
Annotation: Článek sledující vývoj zobrazení erotických scén v české próze. Doplněno o úryvky z níže zmíněných próz.
Article
160
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 46, 18. 11., s. 2
Annotation: Vzpomínka čtenáře ze Starého Plzence na někdejší amatérskou dramatizaci povídky a dopis autora dramatizátorům; v rubrice Dopis.
Article