By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 9, 15. 11., s. 50-57
Annotation: Článek rekonstruující životní osudy dívek - reálných předobrazů postav románů J. Škvoreckého; založeno mj. na vzpomínkách J. Fibírové-Vojtíškové...
Article
162
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 18, 4. 11., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
163
164
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 28, 2. 7., s. 10
Annotation: Poznámka k repríze rozhlasového pořadu T. Mazala a M. Doležala z roku 2007 Kostelec nebo Náchod? (Nezbabělé putování kapesním městem k Port...
Article
165
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 40, 2010, č. 3, 17. 6., s. 97
Annotation: Poznámka v rubrice Knihy.
Article
166
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 19, 2010, č. 10, 18. 5., s. 3
Annotation: Poznámka k vydání audioknihy (2 CD Radioservis) s rozhlasovou nahrávkou z roku 2007 (přednes Lukáš Hlavica); dále o Horanského zpracování novely...
Article
167
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 104, 5. 5., s. D6
Annotation: Zpráva o vydání anglických překladů níže zmíněných českých próz.
Article
168
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 19, 4. 5., s. 24
Annotation: Recenze zvukové nahrávky z roku 2007 v podání L. Hlavici na 2 CD (Radioservis).
Article
169
In: Kulturní noviny. -- ISSN 1804-8897. -- R. 2010, duben, s. 11
Annotation: Poznámka o úspěchu knihy Příběh inženýra lidských duší.
Article
170
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 60, 26. 3., s. 14
iHNed.cz [online]. -- 26. 3. 2010
Annotation: Humorný fejeton k genderově korektnímu jazyku, mj. v literárních dílech.
Article
171
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 19, 2010, č. 6, 23. 3., s. 11
Annotation: O televizním filmu Rytmus v patách (scénář a režie A. Sedláčková) podle předlohy J. Škvoreckého.
Article
172
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 18. 3. 2010
Annotation: Článek o překladech české literatury do polštiny.
Article
173
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, 2010, č. 62, 15. 3., s. 12
Annotation: Referát o televizním filmu podle povídky J. Škvoreckého.
Article
174
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 62, 15. 3., s. C8
Annotation: Soubor glos k televizním pořadům, mj. k níže zmíněné filmové adaptaci prózy J. Škvoreckého.
Article
175
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 50, 12. 3., s. 14
iHNed.cz [online]. -- 12. 3. 2010
Annotation: Recenze filmové adaptace prózy J. Škvoreckého.
Article
176
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 59, 11. 3., příl. Magazín Dnes, č. 10, s. 55
Annotation: Článek o literárním hrdinovi próz J. Škvoreckého (v souvislosti s níže zmíněnou filmovou adaptací jeho prózy).
Article
177
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 10, 8. 3., s. 15
Annotation: Recenze televizního filmu podle povídek J. Škvoreckého Rytmus v patách (scénář a režie Andrea Sedláčková, prem. na ČT1 14. 3. 2010).
Article
178
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 17, 2010, č. 10, 8. 3., s. 59
Annotation: Recenze filmové adaptace níže zmíněné prózy J. Škvoreckého.
Article
179
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 5, 3. 3., s. 15
Annotation: Recenze pojednávající mj. o autorově reflexi filmových zpracování prozaických děl M. Kundery, B. Hrabala a J. Škvoreckého.
Article
180
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 25, 5. 2., s. 14
iHNed.cz [online]. -- 5. 2. 2010
Annotation: Zpráva o uvedení níže zmíněné televizní adaptace prózy J. Škvoreckého.
Article