By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 3, s. 152-153
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 48, 16. 11., s. [24]
Annotation: Článek o spisovateli K. Peckovi, který byl v 50. letech vězněn v komunistických lágrech a věznicích a v období normalizace žil v Praze na Malé...
Article
3
4
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 28, 2018, č. 58, s. 123-140
Annotation: Studie o kritickém ohlasu české prózy a dramatu M. Kundery ve Francii.
Article
5
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : Cherm, 2018.
Annotation: Kniha představuje soubor interpretací vybraných prozaických děl 50. let 20. století provedených z hlediska kompoziční poetiky doplněný závěrečným...
Book
6
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2016, duben, s. 23-29
Annotation: Studie se zabývá omezováním vydávání literatury v 50. a 60. letech 20. století. Autor pojednává o různých formách cenzury na příkladu zákazu...
Article
7
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 27, 2016, č. 13, 22.-28. 3., příl. Perspektivy, č. 13, s. 9
Annotation: Rozhovor o knize Ratajský les.
Article
8
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 18, 2015, č. 1, 1. 11., s. [185]-191
Annotation: Srovnávací studie.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 22, 30. 5., s. 22-23
Annotation: O českých filmech z 50. let s tematikou střežení pohraničí, mj. o adaptaci Jiráskových Psohlavců a Kalčíkových povídek.
Article
10
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 41, 11. 10., s. 1 a 4-5
Annotation: Rozhovor, především o autorově knize o J. Muchovi a také o současné politické a kulturní situaci v USA.
Article
12
13
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 21, 2010, č. 3, s. 4-15
Annotation: Studie o obrazu 50. let v české próze poslední doby; též o kritické reflexi několika vybraných děl.
Article
15
In: Požár aneb Pět povídek z padesátých let a jeden sen. -- s. 70
Annotation: Doslov; - s komentářem autora (přední záložka).
Book Chapter
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 125, 30. 5., s. D7
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Pokojík. -- s. 171-174
Annotation: Doslov k prvnímu domácímu vyd. autobiografické novely ze života v Praze v 50. letech 20. století (poprvé ji vydala vl. n. dcera M. Stryjové Šimona...
Book Chapter
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 7, 10. 9., s. 60-61
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 7, 10. 9., s. 6-11
Annotation: Rozhovor s E. Kantůrkovou o literatuře, politice a angažovanosti, ale též o vlastním životě a díle a tvorbě jiných autorů. Zmiňovány mj....
Article
20
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 69, 21. 3., s. A10
iDnes.cz [online]. -- 21. 3. 2008
Annotation: Rozhovor s O. Filipem mj. o jeho nové knize Osmý čili nedokončený životopis a jejím dějinném pozadí doplněný o biograficko-bibliografické...
Article