By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sedmdesátky : hotel ve víru doby. -- S. [224]
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi s jeho fot.; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
2
online
Webarchiv
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 18-19
A2larm [online]. -- 21. 11. 2018
Annotation: Esej o propagandistickém televizním seriálu "Třicet případů majora Zemana" a o literárních předlohách scénáristy J. Procházky, které se...
Article
3
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 28, 2018, č. 58, s. 123-140
Annotation: Studie o kritickém ohlasu české prózy a dramatu M. Kundery ve Francii.
Article
4
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 270, 20. 11., s. 9
iDnes.cz [online]. -- 20. 11. 2015
Annotation: Článek se věnuje níže zmíněné publikaci pro děti.
Article
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 37, 2015, č. 3, březen, s. 47
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, 2010, č. 42, 21. 10., s. 74-75
Annotation: Recenze s připojeným rozhovorem s P. Jarchovským.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 38, 15. 9., příl. Povídka roku, s. 4
Annotation: Medailon J. Kostrhuna k otištění jeho povídky Houpací kůň (poprvé v Zemědělských novinách, 1966, knižně v Mladé frontě 1976); obecně o...
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 35, 27. 8., s. 6
Annotation: S mezititulky Palec na spoušti, Chudoba, okupace, budování, Bude občanská válka, bude!
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 108, 9. 5., s. B6
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 3, 7. 2., s. 9
Annotation: Stať o Fuksových prózách z let 1974-1978, normalizační i pozdější kritice; mj. také o Fuksově odpovědi J. Škvoreckému (Literární měsíčník...
Article
11
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 30, 2008, č. 1, [leden], s. 40-43
Annotation: Studie s mezititulky Pokusy o angažovanou tvorbu, Jako štvaná zvěř..., Viníci a oběti [mj. o kompromitování V. Havla, P. Kohouta aj.].
Article
12
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 15, 2008, č. 3/4, s. 575-606
Annotation: Studie s kapitolami Žerty "pražského jara", "Jsem s vámi, vy buďte se mnou" (Hroch) [o filmu K. Steklého], "Vyhrát schopní nejsou" (Za volantem...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 7, 5. 4., s. 12-13
Annotation: Studie.
Article
14
15
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 20, 2006, No. 1, Fall, s. 71-76
Annotation: Studie o českých katolických spisovatelích v době normalizace, především pak o I. Kotrlé, L. Dvořákovi a Z. Rotreklovi.
Article
16
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 20, 16. 5., s. 11
Annotation: Recenze, zmiňující mj. "básnickou generaci kariéristů typu Karla Sýse, Michala Černíka, Jaroslava Čejky, Josefa Peterky či Jaromíra Pelce...",...
Article
18
In: Hrdinství na splátky.... -- s. 3-4
Annotation: Předmluva k souboru povídek ze 70. a 80. let 20. století.
Book Chapter
19
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 84. Studia bohemica, sv. 9. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2004, s. 187-197
Annotation: Analytická studie sleduje zejména Páralovu tvorbu ze 70. let (s rekonstrukcí dobové kritické reakce) a její vliv na díla autorů tzv. severočeské...
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 21, 11. 12., s. 16-18
Annotation: Pracovní verze kapitoly projektu Dějiny české literatury po roce 1945; více pojednáno o níže uvedených autorech.
Article