By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 102-104
Annotation: Zpráva o přípravách vydání svazku próz V. Macury, které spisovatel psal v 80. letech.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 23, 6. 11., s. 4
Annotation: Esej o prozaické tvorbě autorů, kteří publikovali (již) před rokem 1989 a ve svých dílech reflektovali přítomnost konce 80. let, stejně tak...
Article
3
In: A zalévej kytky. -- S. [201]
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi s jeho portrétem; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
4
In: Občanský průkaz, prosím. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
5
online
Webarchiv
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 18-19
A2larm [online]. -- 21. 11. 2018
Annotation: Esej o propagandistickém televizním seriálu "Třicet případů majora Zemana" a o literárních předlohách scénáristy J. Procházky, které se...
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 6, prosinec, s. 906-916
Annotation: Studie se zabývá okolnostmi samizdatového vydání Medvědího románu J. Kratochvila z roku 1985. Když román nevyšel v edici Petlice, doporučil...
Article
7
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 37, 2015, č. 3, březen, s. 47
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Šarlák. -- s. 153-154
Annotation: Medailon autora.
Book Chapter
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 108, 9. 5., s. B6
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 30, 2008, č. 1, [leden], s. 40-43
Annotation: Studie s mezititulky Pokusy o angažovanou tvorbu, Jako štvaná zvěř..., Viníci a oběti [mj. o kompromitování V. Havla, P. Kohouta aj.].
Article
11
In: Fízl. -- s. 9
Annotation: Autorova ediční poznámka ke knize konfrontující jeho vzpomínky a dobové texty s materiály tajné komunistické policie StB; s autorovým Úvodem...
Book Chapter
12
13
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 20, 2006, No. 1, Fall, s. 71-76
Annotation: Studie o českých katolických spisovatelích v době normalizace, především pak o I. Kotrlé, L. Dvořákovi a Z. Rotreklovi.
Article
14
15
In: Hrdinství na splátky.... -- s. 3-4
Annotation: Předmluva k souboru povídek ze 70. a 80. let 20. století.
Book Chapter
16
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 84. Studia bohemica, sv. 9. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2004, s. 187-197
Annotation: Analytická studie sleduje zejména Páralovu tvorbu ze 70. let (s rekonstrukcí dobové kritické reakce) a její vliv na díla autorů tzv. severočeské...
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 21, 11. 12., s. 16-18
Annotation: Pracovní verze kapitoly projektu Dějiny české literatury po roce 1945; více pojednáno o níže uvedených autorech.
Article
18
In: Stanice aneb Pionýři v Čechách. -- s. 3-4
Annotation: Autorský úvod k próze zachycující atmosféru v institucích tzv. zájmové mimoškolní výchovy mládeže v 80. letech; na závěr knihy připojen...
Book Chapter
19
20