By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 117, 22. 5., příl. Scéna, s. 11
Annotation: Rozhovor s J. Fundovou o románu "Hezký, ale narovnej se!" i o předešlé publikaci "Devadesátky".
Article
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 50
Annotation: Zpráva o vydání románu J. Dotlačila "Až zhasneme"; připojena ukázka.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 12, prosinec, příl. Biblio, s. 4-6
Annotation: Rozhovor se spisovatelem J. Dotlačilem o jeho novém románu "Až zhasneme" a literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 6).
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 23, 6. 11., s. 4
Annotation: Esej o prozaické tvorbě autorů, kteří publikovali (již) před rokem 1989 a ve svých dílech reflektovali přítomnost konce 80. let, stejně tak...
Article
5
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 24. 10. 2019
Annotation: Komentář k rubrice "Kritický metr", která v 90. letech vycházela v časopise Nové knihy a v níž J. Brabec a další literární kritici hodnotili...
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 13, 19. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
7
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 26, 31. 1., příl. Salon, č. 1109, s. 16
Salon. -- 5. 2. 2019
Annotation: Rozhovor Š. Kučery s básníkem J. Strakou o jeho nové knize "Cizí země".
Article
8
In: Chvějící se jehličky příští zimy. -- S. [116]-[117]
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi s jeho portrétem (3. s. obálky); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
9
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 25. 11. 2018
Annotation: Rozhovor s herečkou M. Doležalovou o její nové knize "Jeden kopeček šmoulový" a o 90. letech.
Article
10
In: Cizí země. -- S. 205-214
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi s jeho fot. (4. s. obálky).
Book Chapter
11
In: Venku prší. -- S. 7-8
Annotation: Předmluva; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. [289]); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 6, 23. 3., s. 19
Annotation: Recenze. Autor knihu srovnává s knihou J. Šeba.
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 2, 18. 1., s. 7
Annotation: Článek o tom, jakou roli dnes hraje vzpomínání na 90. léta, navazující na tzv. ostalgii, a jak vypadá jejich literární reflexe.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, 2016, č. 270, 19. 11., s. 13
Annotation: Fejeton, zmíněna kniha K. Krause a Kahudy.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 269, 19. 11., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
16
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, 2015, č. 267, 16. 11., s. 20
Novinky.cz [online]. -- 16. 11. 2015
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání jeho knihy; mj. o nadčasovosti Haškova Švejka a o nedostatečné kritické reflexi současné literatury.
Article
17
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, 2015, č. 252, 29. 10., příl. Salon, č. 944, s. 5
Salon. -- 3. 11. 2015
Annotation: Esej o přetrvávajícím duchu devadesátých let u autorů i literárních kritiků. Ilustrováno na prozaických knihách oceněných (nebo navržených)...
Article
18
online
In: Půlnoční expres [online]. -- ISSN 2336-1166. -- R. 2014, č. 3, s. 12-14
Annotation: Esej o filmových adaptacích podle literárních předloh B. Hrabala, které byly natočeny v 90. letech.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 18, 1. 11., s. 12-13
Annotation: Polemická stať o angažovanosti a ideologizaci v literatuře. Zkoumá historický kontext, pozornost věnuje hlavně devadesátým letům dvacátého...
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 93, 20. 4., příl. Orientace, s. v
Annotation: Esej zamýšlející se nad českou literaturou devadesátých let dvacátého století i nad literaturou současnou, která by se neměla čtenářům...
Article