By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 2, 2020, č. 69, 7. 4., s. 14-15
denikn.cz [online]. -- 7. 4. 2020
Annotation: Článek o M. Vieweghovi, jeho životě a literární tvorbě; připojen videozáznam rozhovoru s M. Reinerem.
Article
2
online
DOI
In: Brno Studies in English. -- ISSN 0524-6881. -- Vol. 45, 2019, No. 2, s. [9]-34
Annotation: Studie o větné struktuře překladů českých textů do angličtiny se zohledněním problematiky slovosledu obou jazyků. Autorka se soustřeďuje...
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 69, 22. 3., s. B9
Annotation: Rozbor díla. Doplněno o ukázku, bio-bibliografickou poznámku "O knize a autorovi" a přehled "Na co se určitě budou ptát".
Article
4
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 23. 5. 2013
Annotation: Článek o nevěře v literatuře, mj. v knihách "Žert" a "Výchova dívek v Čechách".
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 3, 11. 3., s. 16-25
Annotation: Studie analyzující literární dílo M. Viewegha a jeho kritické ohlasy.
Article
7
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 6, 2010, č. 10, říjen, s. 41-46
Annotation: Rozbor překladu. A. G. Brain je společný pseudonym A. a G. Turnerových.
Article
8
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 3, 2007, č. 2, únor, s. 47-50
Annotation: Recenze italského překladu A. Catalana; D. Laudani je italská bohemistka.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 5, s. 669-706
Annotation: Studie o prózách E. Hakla a M. Viewegha.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 4, s. 453-478
Annotation: Studie, věnovaná především dvěma prózám M. Viewegha.
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 38, 2003, č. 2, s. 74
Annotation: Kritická glosa o díle M. Viewegha vycházející z filmové adaptace románu.
Article
12
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2002, č. 4, s. 62-64
Annotation: Recenze; - v rubrice Bochemočetivo.
Article
13
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 62, 2001, č. 2, květen, s. 81-90
Annotation: Kvantitativní lingvistická analýza čtyř textů české prózy.
Article
14
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 267, 16. 11., s. 20
Annotation: O recenzi španělského vydání díla v kulturní příloze deníku El País.
Article
16
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 11, 2000, č. 17, 17.-24. 4., s. 22
Annotation: Recenze; s mezititulky V cizích šatech (o Indruchově "adaptaci" Vieweghova románu), Psaní jako comics.
Article
17
In: 14. -- ISSN 1213-2381. -- Roč. 4, 1999, č. 10, 1.-15. 6., s. 1, 46
Annotation: Rozhovor.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1999, č. 14, léto, s. 9
Annotation: Recenze knihy I. Indrucha (inspirací mu byl román M. V.).; připojena ukázka (s. 9-14).
Article
19
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 90, 1998, č. 42, 19. 2., s. 8
Annotation: O příznivé a obsáhlé recenzi knihy M. V., otištěné v rakouském deníku Neue Zürcher Zeitung.
Article
20
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1997, č. 8, [červen], s. 162-165
Annotation: Kritika filmových adaptací knih M. V.
Article