By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, 2017, č. 16, 19. 1., příl. Magazín Dnes, č. 3, s. 33-[36]
Annotation: Anotace níže zmíněných knih; připojeny komentáře "Proč číst", mj. od autora R. Johna, vydavatelů M. Reinera, J. Korejčíka P. Minaříka,...
Article
2
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 18. 3. 2010
Annotation: Článek o překladech české literatury do polštiny.
Article
3
by Janoušek, Pavel, 1956-
Published Praha : Academia, 2009.
Annotation: Výběr z kritik české prózy publikovaných (mj. též pod uvedenými pseudonymy) v letech 1990-2008 (převážně v časopisu Tvar); s autorovou předmluvou:...
Book
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 207, 3. 9., s. C9
Annotation: Článek o chystaných premiérách nové divadelní sezóny, mj. též o následujících dramatech a dramatizacích níže zmíněných děl.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 11, 2. 6., s. 5
Annotation: Glosa o učení tvůrčímu psaní a potřebnosti kritiky.
Article
8
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 12, 2003, č. 40, 2. 10., příl. Literatur, s. 21
Annotation: Recenze srovnávající Vieweghovu prózu s románem J. Škvoreckého.
Article
9
by Porter, Robert
Published Brighton ; Portland (Oregon) : Sussex Academic Press, 2001.
Annotation: Soubor bohemistických studií, s autorovou Preface (s. vi-vii) a Introduction (s. 1-3), se studiemi: Jaroslav Hašek: Surviving the century (s. 4-26);...
Book
10
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 1999, červenec/srpen, příl. Literární příloha-Xantypa 29, s. [1]
Annotation: Poznámka editorky Literární přílohy k příspěvkům 29 autorů na téma láska; připojeny též krátké poznámky o jednotlivých autorech. V příspěvcích...
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 34, 1999, č. 9, s. 55-65
Annotation: Studie.
Article
12
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 5, 28. 1., s. 50-51
Annotation: Přehledová stať; zmíněny knihy: Hodrová Daniela, Město vidím...; Ajvaz Michal, Druhé město; Řezníček Pavel, Zvířata, Vedro; Richterová...
Article