By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 7, 1. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
2
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 4, duben, s. 4
Annotation: Recenze antologie povídek českých spisovatelů a spisovatelek.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 3, 5. 2., s. 3
Annotation: Recenze v rubrice Ze čtenářského deníku Aloise Burdy.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 1, s. 59-60
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 275, 25. 11., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 12, 2003, č. 23, 4. 11., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
7
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 253, 29. 10., s. C10
iDnes.cz [online]. -- 29. 10. 2003
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 275, 26. 11., s. C10
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 11, 2002, č. 41, 8. 10., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 230, 3. 10., s. 20
Annotation: Recenze s mezititulky Jak Iva Pekárková plnila zadání, Viewegh a Šabach na jedno přečtení; dále též o prózách mj. I. Chauna, J. Suchého,...
Article
11
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 1999, červenec/srpen, příl. Literární příloha-Xantypa 29, s. [1]
Annotation: Poznámka editorky Literární přílohy k příspěvkům 29 autorů na téma láska; připojeny též krátké poznámky o jednotlivých autorech. V příspěvcích...
Article
12
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 34, 1999, č. 9, s. 55-65
Annotation: Studie.
Article
13
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1996, č. 6, prosinec, s. 28-37
Annotation: Recenze knih: "Účastníci zájezdu", "Deník aneb Smrt režiséra", "Kniha Kraft. Ein Bildungsroman".
Article