By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 222, 15.-17. 11., s. 22-23
Annotation: Soubor anotací českých a slovenských, filmových a literárních děl, které reflektují 30 let od Sametové revoluce.
Article
2
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 20. 11. 2014
Annotation: Přehled 25 knih od roku 1989 do roku 2014, které autor považuje za významné, doplněný anotacemi vybraných knih.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 204, 1. 9., s. A13
Annotation: Článek o podzimních novinkách na knižním trhu. Doplněno o přehled "Co ještě vyjde v září a říjnu".
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 1, 18. 1., s. 18-19
Annotation: Úvaha na téma: Rok 2012 v české próze.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 7, 10. 9., s. 37-48
Annotation: Studie analyzující literární stereotyp ve zobrazení komunistického režimu a jeho představitelů v současné české próze na základě níže...
Article
6
by Janoušek, Pavel, 1956-
Published Praha : Academia, 2009.
Annotation: Výběr z kritik české prózy publikovaných (mj. též pod uvedenými pseudonymy) v letech 1990-2008 (převážně v časopisu Tvar); s autorovou předmluvou:...
Book
7
In: Přítomnost. -- R. 2008, zima, s. 68-69
Annotation: Ohlédnutí za českou filmovou a literární scénou v posledním čtvrtletí roku 2007. Blíže mj. o následujících titulech.
Article
8
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2006, č. 27/28, s. 136-140
Annotation: Esej.
Article