By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 1, s. 34-37
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
2
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 3 (8), 2015, č. 8, 13. 8., s. 12-13
Annotation: Anotace beletristických a vědeckých knih.
Article
3
by Janoušek, Pavel, 1956-
Published Praha : Academia, 2009.
Annotation: Výběr z kritik české prózy publikovaných (mj. též pod uvedenými pseudonymy) v letech 1990-2008 (převážně v časopisu Tvar); s autorovou předmluvou:...
Book
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 17, 18. 10., s. 6-7
Annotation: Studie; předneseno na konferenci Česká próza devadesátých let, konané 27. - 28. 6. 2001 v Českých Budějovicích.
Article
8
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 14, 2001, No. 2, Spring, s. 122-124
Annotation: Recenze antologie české prózy "post-kunderovské generace", zastoupeni jsou níže uvedení autoři.
Article
9
by Porter, Robert
Published Brighton ; Portland (Oregon) : Sussex Academic Press, 2001.
Annotation: Soubor bohemistických studií, s autorovou Preface (s. vi-vii) a Introduction (s. 1-3), se studiemi: Jaroslav Hašek: Surviving the century (s. 4-26);...
Book
10
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 34, 1999, č. 9, s. 55-65
Annotation: Studie.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 3
Annotation: Poznámka k vydání sborníku obsahujícího úryvky z děl současných českých autorů.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 5, 1. 2., s. 5
Annotation: Jamek Václav, Krkavčí múza, Praha, Odeon 1992; Hodrová Daniela, Perunův den, Praha, Hynek 1994; Milota Karel, Ďáblův dům, Praha, Mladá fronta...
Article
13
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 5, 28. 1., s. 50-51
Annotation: Přehledová stať; zmíněny knihy: Hodrová Daniela, Město vidím...; Ajvaz Michal, Druhé město; Řezníček Pavel, Zvířata, Vedro; Richterová...
Article