By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, 2017, č. 16, 19. 1., příl. Magazín Dnes, č. 3, s. 33-[36]
Annotation: Anotace níže zmíněných knih; připojeny komentáře "Proč číst", mj. od autora R. Johna, vydavatelů M. Reinera, J. Korejčíka P. Minaříka,...
Article
2
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 22, 2013, č. 4, 29. 11., s. 1, 5
Annotation: Rozhovor, mj. o překládání české literatury do slovinštiny.
Article
3
Published Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Soubor studií polských filmových historiků analyzujících filmové adaptace českých literárních děl (viz rozpis).
Book
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 1, s. 29-32
Annotation: Spojitá série recenzních glos; v jedné z nich, věnované próze V. Körnera, autor zmiňuje G. Meyrinka, v jiné srovnává psaní E. Hakla s Hrabalovým.
Article
7
by Porter, Robert
Published Brighton ; Portland (Oregon) : Sussex Academic Press, 2001.
Annotation: Soubor bohemistických studií, s autorovou Preface (s. vi-vii) a Introduction (s. 1-3), se studiemi: Jaroslav Hašek: Surviving the century (s. 4-26);...
Book
8
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 34, 1999, č. 9, s. 55-65
Annotation: Studie.
Article
9
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 2 (16), 1997, č. 6, červen, s. 7-8
Annotation: Referát o průběhu 18. ročníku mezinárodního knižního veletrhu v Jeuzalémě (mj. o překladech knih B. Hrabala a M. Viewegha, vydaných u příležitosti...
Article
10
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 5, 28. 1., s. 50-51
Annotation: Přehledová stať; zmíněny knihy: Hodrová Daniela, Město vidím...; Ajvaz Michal, Druhé město; Řezníček Pavel, Zvířata, Vedro; Richterová...
Article