By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. [26]-33
Annotation: Článek analyzující román M. Viewegha "Mráz přichází z Hradu", způsoby, jakými zobrazuje dobovou politickou scénu, a dobovou recepci románu.
Article
2
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 23. 12. 2012
Annotation: Recenze; připojena ukázka z knihy.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 252, 27. 10., příl. Víkend, s. 33
Annotation: Soubor anotací; mj. k níže zmíněným knihám. Doplněno o ukázku z prózy M. Stacha.
Article
4
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 56, 2012, č. 196, 9. 10., s. 24
iHned.cz [online]. -- 9. 10. 2012
Annotation: Recenze knihy M. Viewegha, srovnávající jeho dílo se satirickými prózami M. Urbana a J. Vávry.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 230, 2. 10., s. A1-A2
Annotation: Článek o útoku na V. Klause a vyjádřeních prezidenta a jeho příznivců, kteří mj. negativně zmiňují spisovatele M. Viewegha a jeho novou knihu...
Article
6
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 40, 1.-7. 10., s. 65
Annotation: Fejeton o literatuře a marketingu, zmiňující v této souvislosti především "politický" román M. Viewegha.
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 39, 27. 9., s. 3
Annotation: Úvodník o nové knize M. Viewegha. Zmíněna také I. Obermannová.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 223, 22. 9., s. A1
Annotation: Glosa k vydání knihy M. Viewegha. Navazuje rozhovor na s. A14.
Article
9
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 10, 15. 12., s. 12-16
Annotation: O proměně postavení a funkce literatury v české společnosti po listopadu 1989; coby předlistopadoví i polistopadoví autoři příznačných literárních...
Article
10
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 9, 2002, č. 22, 27. 5., s. 80
Annotation: Komentář k projevu, v němž se politik V. Klaus zmiňoval o Vieweghově románu.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 119, 23. 5., s. 21
Annotation: Polemika s recenzí M. Horanského (LN 9.5.); v rubrice Kulturní diskuse.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 105, 6. 5., s. 1 a 11
Annotation: Komentář k vycházející knize a k rozhovoru s autorem (LN 4.5.).
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 104, 4. 5., s. 20 a 25
Annotation: Rozhovor; na titulní straně přílohy Neděle (s. 17) s podtitulkem Michal Viewegh o politických tlacích. Ukázky z románu otištěny na pět pokračování...
Article