By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 222, 15.-17. 11., s. 22-23
Annotation: Soubor anotací českých a slovenských, filmových a literárních děl, které reflektují 30 let od Sametové revoluce.
Article
2
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+133, 2017, č. 2, s. 143-147
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 3 (8), 2015, č. 8, 13. 8., s. 12-13
Annotation: Anotace beletristických a vědeckých knih.
Article
4
by Janoušek, Pavel, 1956-
Published Praha : Academia, 2009.
Annotation: Výběr z kritik české prózy publikovaných (mj. též pod uvedenými pseudonymy) v letech 1990-2008 (převážně v časopisu Tvar); s autorovou předmluvou:...
Book
5
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 6. 5. 2005
Annotation: Zpráva o udělení cen Magnesia Litera 2005, v kategorii prózy J. Balabánovi, v kategorii Kniha roku J. Novákovi, v překladové kategorii F. Stočesovi,...
Article
6
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 11, 2004, č. 51, 13. 12., příl. Kronika roku 2004, s. 82-83
Annotation: Článek se všímá výrazných událostí na literární scéně v roce 2004.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 143, 19. 6., s. B3
Annotation: Článek mapující aktuální knižní trh.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 77, 2. 4., s. 18
Annotation: Referát o filmovém přepisu románu.
Article
9
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 43, 1997, č. 4, s. 194-195
Annotation: Recenze filmů M. V.
Article