By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 5, 3. 5., s. 20-24
Annotation: Esej mapuje odkazy ke Kunderovu dílu v prozaických pracích jiných českých autorů.
Article
4
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 11, 2006, č. 8, s. 30-40
Annotation: Studie.
Article
5
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 10, 15. 12., s. 12-16
Annotation: O proměně postavení a funkce literatury v české společnosti po listopadu 1989; coby předlistopadoví i polistopadoví autoři příznačných literárních...
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 1, s. 31-34
Annotation: Přehledová stať.
Article
7
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 11, 2000, č. 17, 17.-24. 4., s. 22
Annotation: Recenze; s mezititulky V cizích šatech (o Indruchově "adaptaci" Vieweghova románu), Psaní jako comics.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 284, 4. 12., příl. Pátek LN, s. 8-13
Annotation: Soubor medailonů se snímky a s mezititulky Jáchym Topol: Chudý, ale na výsluní; Martin Nezval: Obchodník se slovy; Bohuslav Vaněk-Úvalský: Bourbonový...
Article