By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Párek [online]. -- Roč. 21, 2021, č. 6, červen, s. 29-30
Annotation: Anotace.
Article
2
online
In: Párek [online]. -- Roč. 21, 2021, č. 5, květen, s. 16-19
Annotation: Soubor anotací.
Article
3
online
In: Párek [online]. -- Roč. 21, 2021, č. 5, květen, s. 20-22
Annotation: Anotace.
Article
4
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 96, 2020, č. 6, s. 42-43
Annotation: Knižní tipy na knihy pro děti, mj. anotace knihy Z. Demlové "Pohádky o kolečkách a nekonečnu".
Article
5
online
In: Vaše Literatura [online]. -- 23. 11. 2019
Annotation: Recenze.
Article
6
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 29, 2019, č. 3, 19. 9., s. 34-39
Annotation: Článek se věnuje knihám určeným pro děti 1. a 2. třídy ZŠ.
Article
7
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 15, 2019, č. 56, červen, s. 35-36
Annotation: Recenze na knihu J. Lukáška "Pohádky z Orlických hor".
Article
8
9
10
11
12
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, 2017, č. 247, 24. 10., s. 16
iDnes.cz [online]. -- 24. 10. 2017
Annotation: Recenze; připojen videorozhovor.
Article
14
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 15. 3. 2017
Annotation: Ukázka z knihy; připojen komentář redakce.
Article
15
16
17
19
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, 2016, č. 228, 29. 9., s. 12
iDnes.cz [online]. -- 29. 9. 2016
Annotation: Recenze knihy pro děti.
Article
20
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 4 (9), 2016, č. 6, červen, s. 12-13
Annotation: Soubor recenzních glos k literatuře pro děti, mj. o níže zmíněných knihách.
Article