By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 95 (146), 2016, č. 1, 7. 1., s. 40-41
Annotation: Studie porovnává vydání knihy Honzíkova cesta z r. 1985 s vydáním v r. 1991 a vydání knihy O letadélku Káněti z r. 1985 s vydáním v r. 1995....
Article
2
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 20, 2015, č. 1, s. 69-70
Annotation: Stať se věnuje osobě a dílu B. Říhy.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 84, 9. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 15, s. 2
Annotation: Třu úryvky ze starších literárněkritických textů H. H., otištěné zde u příležitosti jejích 85. narozenin.
Article
4
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 4, 2013, č. 1, 31. 10., s. 1
Annotation: Úvaha o románu "Doktor Meluzin" B. Říhy a jeho filmové adaptaci "Dým bramborové natě" F. Vláčila.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 4, 20. 1., s. 2
Annotation: Polemika učitelky z Třeboně s Uhdeho odsudkem "klasických" děl literatury pro mládež v besedě spisovatelů a učitelů Bez lásky to nejde dělat...
Article
6
by Jirkovská, Helena
Published Jinočany : H & H Vyšehradská, 2001.
Annotation: Příručka zpracovaná dlouholetou učitelkou na střední zdravotnické škole; s autorčinou Předmluvou (s. 3) a s doslovem: Konfrontace děl české...
Book
7
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 4, 1999, č. 4, s. 16-17
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 29, 22. 7., s. 6
Annotation: O prózách: Řezáč Václav, Nástup; Říha Bohumil, Země dokořán; Ptáčník Karel, Město na hranici; Durych Jaroslav, Boží duha; Körner Vladimír,...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 9, 4. 3., s. 4-5
Annotation: Mj. v prózách: Kalčík Rudolf, Král Šumavy (1960); Říha Bohumil, Země dokořán (1950); Ptáčník Karel, Město na hranici (1956); Řezáč Václav,...
Article
10
11
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 42, 1988, č. 28, 28. 7., s. 6
Annotation: K reedici.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1988, č. 10, 2. 3., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 1, leden, s. 53-54
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Poštmistr Znamínko. -- S. 141-143
Annotation: Ke knize vydané v roce 1964 pod názvem Divný člověk.
Book Chapter
15
by Dokoupil, Blahoslav, 1952-2008
Published Praha : Čs. spisovatel, 1988.
Annotation: Studie navazující na publikaci B. Dokoupila Český historický román 1945-1965 (Praha, Čs. spisovatel 1987); s kapitolami Na nebezpečné křižovatce...
Book
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 17, 29. 4., příl. Kmen, s. 2
Annotation: Polemika s článkem: Vlašín Štěpán.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 15, 15. 4., příl. Kmen, s. 2
Annotation: Polemická glosa k literárněvědné terminologii užívané: Bastlová Zdena v článku Zamyšlení nejen jubilejní, K 1987, č. 11, s. 3.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 11, 18. 3., příl. Kmen, s. 3
Annotation: Rozbor díla.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 3, březen, s. 13
Annotation: Poznámka k ukázkám z rukopisů autorů: Říha Bohumil (s. 14-20), Černík Michal (s. 22-23), Hanzlík Josef (s. 24-28), Žáček Jiří (s. 28-29),...
Article
20
by Hrzalová, Hana, 1929-2019
Published Praha : Čs. spisovatel, 1987.
Annotation: Soubor statí o české literatuře posledního desetiletí, s úvodem Čtenáři na vysvětlenou (s. 7-8) a s oddíly Literatura a doba (s. 9-66): Znát...
Book