By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 235-245
Annotation: Studie o vyprávěčských strategiích a způsobech prezentace Bratislavy v českých cestopisech meziválečného období. Autorka se soustřeďuje na...
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 31. 12., s. 11-31
Annotation: Studie o próze E. Bondyho "Dlouhé ucho", o dopise J. Demla, adresovaném J. Durychovi, ze 7. 10. 1921, o románech J. M. Coetzeeho "Ježíšovo dětství",...
Article
3
In: Sebrané spisy. V., Šlépěje československé aneb Demlovo putování. -- ISBN 978-80-200-3150-1. -- S. 835-863
Annotation: Doslov k Demlovým "Šlépějím" z let 1919-1921 a dalším příležitostným literárním útvarům z tohoto období se věnuje jednotlivým textům...
Book Chapter
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 98-102
Annotation: Článek o prozaické tvorbě J. Opolského a její literárněkritické (literárněvědné) reflexi; připojena biografická poznámka (s. 102).
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 120-123
Annotation: Esej o próze J. Opolského "Povodeň" a o jeho básnické a prozaické tvorbě a jejím literárním a literárněkritickém ohlasu obecně; připojena...
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 39-46
Annotation: Rozhovor se středoškolskou učitelkou A. Liškovou o jejím, otci, básníkovi a prozaikovi E. Liškovi; připojena biografická poznámka (s. 46).
Article
7
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 255, 4. 11., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 9. 11. 2019
Annotation: Referát o inscenacích Divadla Petra Bezruče v Ostravě "Heda Gablerová: Teorie dospělosti", "Zapomenuté světlo" a "Transky, body, vteřiny".
Article
8
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2019, č. 132, duben, s. 2-3
Annotation: Projev proslovený 25. 12. 2018 na pietním shromáždění, pořádaném Společností bratří Čapků u hrobu K. Čapka na Vyšehradě. Projev vychází...
Article
9
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 1, s. 71-72
Annotation: Referát o dvou divadelních inscenacích.
Article
10
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 16, 2019, č. 32, s. [32]-108
Annotation: Studie je pokusem o popis vývoje české literatury během roku 1929. Autor se soustřeďuje na vydání "Lazebníka" R. Weinera jako ústřední literární...
Article
11
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 48, 2018, č. 6, 13. 12., s. 101-102
Annotation: Referát.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 266, 15. 11., s. 20
Annotation: Medailonek J. Demla.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 255, 2. 11., s. 16
Annotation: Soubor anotací, mj. na divadelní inscenaci "stojím ve tmě abych viděl světlo dělám zlo aby dobro kvetlo Miriam" (prem. 3. 11. 2018, A Studio Rubín,...
Article
14
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 29, 2018, č. 42, 16.-22. 10., příl. Perspektivy, č. 42, s. 9
Annotation: Referát.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 38, 11. 9., s. 10
Annotation: Medailon básníka R. Weinera, kterému bude věnován pořad "Souzvuk" na ČRo Vltava (24. 9. 2017).
Article
18
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 27, 2017, č. 211, 11. 9., s. 8
Novinky.cz [online]. -- 11. 9. 2017
Annotation: Kritika divadelní adaptace.
Article
20
In: Sebrané spisy IV. Zrození šlépějí, aneb Demlova "bílá kniha". -- S. 651-663
Annotation: Doslov; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); s Vysvětlivkami, komentáři, překlady (s. 666-736); s obrazovou přílohou (48 nečíslovaných...
Book Chapter