By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 65, 2021, č. 6, červen, s. 59
Annotation: Anotace.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 21, 7. 10., s. 18-19
Annotation: Esej o české próze a o kánonu české prózy po roce 1989.
Article
4
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 23, 2020, č. 1, 29. 6., s. 69-80
Annotation: Studie srovnává romány českých spisovatelek R. Denemarkové, K. Tučkové a J. Katalpy, přičemž se soustředí na analýzu postav Němců v těchto...
Article
5
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 12, 2020, n. 2, s. 97-114
Annotation: Studie zabývající se výzkumem konverzace a společenského chování na základě moderní české literatury. Nejprve autor charakterizuje historický...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 14, 5. 9., s. 10
Annotation: Článek reflektující současnou českou prózu.
Article
7
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 203, 2. 9., s. 12
Lidovky.cz [online]. -- 7. 9. 2019
Annotation: Článek o českých spisovatelkách - jako specifickém fenoménu současnosti.
Article
8
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 22, 2019, č. 1, 25. 6. s. 56-74
Annotation: Studie pojednávající o české metafyzické detektivní próze. Autorka nejprve představuje specifika tohoto žánru a jeho různé varianty. Druhá...
Article
9
10
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 32, léto, s. 97-100
Annotation: Recenze.
Article
11
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 82, 3. 5., s. 12
denikn.cz [online]. -- 23. 5. 2019
Annotation: Rozhovor s R. Denemarkovou o její literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
12
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 15, 11. 4., s. 53
Annotation: Zpráva o výhercích cen osmnáctého ročníku knižní ceny Magnesia Litera.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. 42-45
Annotation: Diskuse nad knihou R. Denemarkové.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. 40-41
Annotation: Recenze.
Article
16
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 83, 8. 4., s. 8
Novinky.cz [online]. -- 7. 4. 2019
Annotation: Zpráva o výsledcích literární soutěže Magnesia Litera 2019.
Article
17
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 66, 8. 4., s. 13
denikn.cz [online]. -- 7. 4. 2019
Annotation: Článek shrnující výsledky cen "Magnesia Litera 2019".
Article
18
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 8. 4. 2019
Annotation: Soubor zpráv z aktuálního literárního dění; mj. o udělení ocenění Kniha roku Magnesia Litera knize R. Denemarkové, ceny za prózu P. Horákové,...
Article