By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 48, 27. 2., příl. Víkend Dnes, č. 9, s. 16-19
Annotation: Článek zamýšlející se nad otázkou, zda je Švejk symptomem národní povahy.
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 31. 12., s. 11-31
Annotation: Studie o próze E. Bondyho "Dlouhé ucho", o dopise J. Demla, adresovaném J. Durychovi, ze 7. 10. 1921, o románech J. M. Coetzeeho "Ježíšovo dětství",...
Article
3
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 23, 2020, č. 2, 1. 12., s. 31-50
Annotation: Studie pojednává o Patočkově překladu románu J. Durycha "Boží duha" do němčiny a předmluvě, o kterou Patočka překlad doplnil. Zároveň jsou...
Article
4
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2019, č. 132, duben, s. 2-3
Annotation: Projev proslovený 25. 12. 2018 na pietním shromáždění, pořádaném Společností bratří Čapků u hrobu K. Čapka na Vyšehradě. Projev vychází...
Article
5
In: Praha v množném čísle. -- S. 7-10
Annotation: Předmluva; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); s Ediční poznámkou (s. [261]-[262]); s bio-bibliografickými poznámkami pořadatelů...
Book Chapter
6
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 11, 2019, n. 3, s. 28-41
Annotation: Studie pojednávající o novele J. Durycha "Boží duha". Autor nejprve předkládá informace o Durychově životě a díle, dále podrobněji analyzuje...
Article
7
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 16, 2019, č. 32, s. [32]-108
Annotation: Studie je pokusem o popis vývoje české literatury během roku 1929. Autor se soustřeďuje na vydání "Lazebníka" R. Weinera jako ústřední literární...
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 18
Annotation: Medailon K. Čapka.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 33, 7. 8., s. 11
Annotation: Zpráva o uvedení četby na pokračování knihy Boží duha J. Durycha.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 208, 5. 9., s. 11
Annotation: Úvaha o románu J. Haška, který prezident M. Zeman věnoval A. Merkelové při její návštěvě Prahy. Autor se zamýšlí nad kritickou recepcí...
Article
12
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 27, 2016, č. 19, 3.-9. 5., příl. Perspektivy, č. 19, s. 9
Annotation: Recenze kritického vydání.
Article
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 27, 2016, č. 1, 15. 4., s. 212-218
Annotation: Soubor recenzí.
Article
14
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 4 (9), 2016, č. 4, duben, s. 8-[9]
Annotation: Soubor anotací, mj. níže zmíněných knih.
Article
15
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 17, 2016, č. 10, s. 8-9
Annotation: Recenzní glosy.
Article
16
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 21. 12. 2015
Annotation: Soubor anotací, mj. na uvedené knihy.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 2, 20. 2., s. 35-39
Annotation: Studie.
Article
18
In: Bloudění. -- s. 685-697
Annotation: Literárně-historická studie - komentář k románovému dílu Jaroslava Durycha; - s Edičními zásadami (s. 698-701), Pasážemi vynechanými autorem...
Book Chapter
19
In: Studia slavica. -- ISSN 1803-5663. -- Roč. 19, 2015, č. 2, s. 93-105
Annotation: Srovnání dvou novel se zaměřuje na motivy strachu a cizosti.
Article
20
by Mlsová, Nella, 1963-
Published Liberec : Nakladatelství Bor, 2015.
Annotation: Publikace věnující se tematizacím cesty do Itálie ve vybraných cestopisech české literatury meziválečného období, detailně v textech Česká...
Book